บทความ

Cibes Space saving No-pit Home Lift

ซีเบสลิฟท์ประหยัดพื้นที่และไม่ต้องมีบ่อล...

2015-05-13

หากที่พักอาศัยของคุณอยู่บนตึกสูงอย่าง ดูเพล็กซ์หรือเพ้นท์เฮ้าส์ที่อ...

read more

Cibes Panoramic Home Lift

Cibes Panoramic Home Lift

2015-04-08

ปัจจุบันลักษณะของที่อยู่อาศัยทั้งจะเน้นสร้างในแนวตั้ง คือสร้างสูงขึ...

read more

Cibes Space saving Home Lift

ลิฟท์บ้านของซีเบสประหยัดพื้นที่

2015-03-22

ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางรูปแบบของธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศั...

read more

cibes-drive-system

ความปลอดภัยของลิฟท์บ้านของซีเบส

2015-03-20

เนื่องจากปัจจุบันเริ่มมีคนหันมาให้ความสนใจที่จะติดตั้งลิฟท์ในบ้าน...

read more

How to choose a Sightseeing Lift for a Villa

การติดตั้งลิฟท์สำหรับบ้านพักตากอากาศ

2015-03-13

ในช่วงเวลาไม่กี่ปีมานี้ ลิฟท์แบบกระจกได้รับความนิยมมากในกลุ่มบ้านพั...

read more

Cibes Lift makes your life easier

การติดตั้งลิฟท์ขนาดเล็กสำหรับการใช้งานส่...

2015-02-08

เมื่อคุณคิดจะติดตั้งลิฟท์ในบ้าน, แต่มีหลายปัจจัยที่เป็นปัญหา เช่น ...

read more

Cibes Lift Thailand Ltd | +662 166 3154 | thailand@cibeslift.com | Copyright © 2017 | Made in Sweden