ลิฟท์ไม่มีห้องเครื่อง คืออะไร ทำไมเหมาะกับการติดในบ้าน

ลิฟท์ไม่มีห้องเครื่อง คืออะไร ทำไมเหมาะกับการติดในบ้าน

ลิฟท์ไม่มีห้องเครื่อง หรือ MRL (Machine Room Less) คือ ลิฟท์ที่สามารถขับเคลื่อนได้โดยไม่จำเป็นต้องมีห้องเครื่องเหมือนสมัยก่อน เช่น ไม่ต้องมีเครื่องควบคุมความเร็ว ไม่ต้องมีมอเตอร์ เป็นต้น ซึ่งลิฟท์แบบไม่มีห้องเครื่องมักหมายถึง ลิฟท์ระบบสกรู หรือลิฟท์ระบบสูญญากาศ

เพราะในโลกที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเทคโนโลยีก้าวล้ำข้ามขีดจำกัดไปอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในทุกด้านได้รับการพิจารณาอย่างสูงสุด เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง และในเชิงเศรษฐกิจและการพัฒนาทางเทคโนโลยี การใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เรามีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้น การจัดสรรพื้นที่เป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการสร้างลิฟท์บ้านที่ใช้งานแบบเดิม ๆ อาจไม่ตอบโจทย์กับธุรกิจ หรือการใช้งานในยุคปัจจุบันแล้ว นอกจากนี้ยังต้องมีการออกแบบพื้นที่ในลักษณะที่ใช้ประโยชน์มากที่สุดเพื่อรองรับห้องเครื่องนั้น ซึ่งมักจะทำให้ลดพื้นที่ใช้สำหรับกิจกรรมอื่น ๆ ไปได้มาก ดังนั้นลิฟท์แบบไม่มีห้องเครื่องจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีและเป็นที่นิยมมากสำหรับการติดตั้งลิฟท์บ้าน

what is machine room less lift 01

ลิฟท์ไม่มีห้องเครื่อง (MR : Machine Room Less)  Cibes รุ่น V80i Aurora

นิยามของคำว่า “ลิฟท์ไม่มีห้องเครื่อง”

ลิฟท์ไม่มีห้องเครื่อง หรือ MRL (Machine Room Less) เป็นการเรียกของลิฟท์ที่มีการใช้สอยพื้นที่น้อย ใช้เครื่องยนต์ขนาดเล็กในการให้พลังงานเป็นหลัก โดยระบบลิฟท์ที่ถูกออกแบบมาให้ไม่มีห้องเครื่อง ซึ่งโดยปกติแล้วห้องเครื่องจะประกอบไปด้วยมอเตอร์ เครื่องควบคุมความเร็ว ตู้ควบคุม แผงคอนโทรล ต่าง ๆ แต่เนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ในปัจจุบัน เช่น ลิฟท์ระบบสกรู ที่เคลื่อนที่ด้วยหลักการของเกลียวและน๊อต จึงทำให้ลิฟท์ไม่จำเป็นต้องมีห้องเครื่องอีกต่อไป

ในระบบลิฟท์ที่ไม่มีห้องเครื่องนี้ จะเป็นลิฟท์ขนาดเล็กที่ใช้เฉพาะในอาคาร หรือติดตั้งภายในบ้านเรือน ควรติดตั้งขนาดไม่เกิน 6 ชั้น ซึ่งมักมีการใช้เทคโนโลยีที่สามารถทำให้ลิฟท์เคลื่อนที่ได้ทั้งในทิศทางขึ้นและลงโดยอิสระ โดยไม่จำเป็นต้องมีห้องเครื่องในแบบที่เราเคยเห็นในลิฟท์ทั่วไป การลดขนาดหรือการกำจัดห้องเครื่องนี้ช่วยลดการใช้พื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของอาคารให้มากขึ้น และบางครั้งยังช่วยลดการใช้พลังงานและความเร็วในการเดินทางของลิฟท์ได้อีกด้วย

what is machine room less lift 02

ลิฟท์โดยสารไม่มีห้องเครื่อง (MRL : Machine Room Less) Cibes รุ่น V90 Galaxy เป็นลิฟท์แบบห้องโดยสาร คล้ายคลึงกับลิฟท์ทั่วไป ในอาคารสูงที่ใช้กัน ทำให้ขณะใช้งานลิฟท์ได้ความรู้สึก และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย

cibes home lift square banner
cibes home lift large long banner

ลิฟท์ไม่มีห้องเครื่อง เหมาะกับใคร

ลิฟท์ไม่มีห้องเครื่อง (MRL : Machine Room Less) เหมาะสำหรับทั้งเป็นลิฟท์ภายนอกและภายในบ้านหรืออาคาร ที่มีขนาดไม่เกิน 6 ชั้น และมีพื้นที่จำกัด เนื่องจากเป็นลิฟท์ขนาดเล็ก ไม่เหมือนกับลิฟท์สำหรับโดยสาร (Commercial Lift) ที่ส่วนใหญ่จะขับเคลื่อนด้วยระบบสลิงและอยู่ในอาคารสูง

โดยปัจจุบันลิฟท์แบบไม่มีห้องเครื่องที่โดดเด่นจะมีเพียง ลิฟท์ที่ใช้ระบบการขับเคลื่อนด้วยสกรู (Screw Driven System Lift) ที่นิยมติดในบ้านหรืออาคาร

what is machine room less lift 03

ลิฟท์ไม่มีห้องเครื่อง (MR : Machine Room Less) Cibes รุ่น V90 Galaxy เป็นลิฟท์ติดตั้งภายในบ้าน

1.เหมาะสำหรับติดตั้งในบ้าน

  • ลิฟท์ขนาดเล็ก ที่ติดตั้งภายในบ้าน นิยมติดตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้คนในครอบครัวเพื่อลดอุบัติเหตุจากการเดินขึ้นบันได้ และใช้สำหรับขนของได้
  • ลิฟท์ผู้สูงอายุ (Elder) ลิฟท์ที่ใช้ภายในบ้าน นิยมให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตตามปกติสุข มากที่สุด โดยทาง Cibes Lift ได้ออกแบบลิฟท์ให้สำหรับผู้สูงอายุ โดยเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของ EU 81-41
  • ลิฟท์คนพิการ หรือทุพพลภาพ ซึ่งในอดีตของประเทศสวีเดน ช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ลิฟท์บ้านถูกสร้างและออกแบบมาเพื่อให้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ที่ผ่านศึกสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข โดยประเทศสวีเดนให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จึงได้ออกกฎหมายสำหรับอาคาร หรือบ้านเรือน ซึ่งสำหรับในประเทศไทย ก็ได้มีกฏหมาย “กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกอาคาร สำหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพและคนชรา” เมื่อปี พ.ศ. 2548  และได้มีการแก้ไข สำหรับเรื่องของ “ลิฟท์ขนาดเล็ก” เพิ่มเติมในปี 2564 ซึ่งถือว่า ภายในประเทศไทย พึงเริ่มมีความใส่ใจในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มนี้ ไม่นานมากนี้

2.เหมาะสำหรับติดในโรงแรม

เนื่องจากลิฟท์โรงแรม นั้นสามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับแขกผู้เข้าพัก รวมไปถึงบางโรงแรมมี Rooftop Bar ซึ่งลิฟท์ประเภทนี้ไม่มีข้อจำกัดว่าต้องขุดบ่อลิฟท์ และไม่ต้องสร้างห้องเครื่องชั้นบนสุดของอาคาร จึงทำให้แขกที่มาเยือนสามารถขึ้นไปถึงชั้น Rooftop ได้โดยไม่ต้องเดินขึ้นบันไดเหมือนลิฟท์ประเภทอื่น ๆ

3.เหมาะสำหรับติดในสถานพยาบาล

เนื่องจากในโรงพยาบาล ที่มีทั้งผู้ใช้วีลแชร์ หรือแม้แต่ผู้ป่วยติดเตียง ดังนั้น ลิฟท์โรงพยาบาล จึงเข้ามามีบทบาที่สำคัญในเชิงการใช้งาน เช่น การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงข้ามระหว่างอาคาร ซึ่ง Cibes Lift มีลิฟท์ขนาดใหญ่ ที่สามารถรองรับน้ำหนัก 1,000 กิโลกรัมขึ้นไป หรือแม้แต่คลินิกเสริมความงาม คลินิกทันตกรรม ที่มีพื้นที่จำกัดและต้องการลิฟท์ที่พรีเมี่ยมเพื่อเสริมด้านภาพลักษณ์ของแบรนด์ ลิฟท์ของ Cibes ก็เหมาะเพราะสามารถปรับแต่งดีไซน์ให้ High-End เหมาะกับธีมของคลินิกเช่นกัน

4.เหมาะสำหรับติดในเพนต์เฮาส์

เนื่องจากส่วนใหญ่แล้ว เพนต์เฮาส์จะอยู่ที่ชั้นบนสุดของคอนโด และบางยูนิตมี 2 ชั้นเพื่อทำให้พื้นที่ด้านล่างเป็นห้องนั่งเล่นโซนรับแขก และชั้น 2 เป็นพื้นที่ส่วนตัวหรือห้องนอน ซึ่งพื้นที่จำกัดและยากที่สร้างห้องเครื่องได้ดังนั้นลิฟท์ประเภทนี้จึงเข้ามาตอบโจทย์ทั้งเจ้าของเพนต์เฮาส์ หรือแม้แต่เจ้าของโครงการ

cibes home lift square banner
cibes home lift large long banner

จุดเด่นของลิฟท์แบบไม่มีห้องเครื่อง

1. ใช้พื้นที่น้อย

ลิฟท์ไม่มีห้องเครื่อง ได้ถูกออกแบบที่บางและกะทัดรัด ให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานภายในบ้าน หรืออาคาร ดังนั้น ลิฟท์ไม่มีห้องเครื่อง ได้มีการใช้พื้นที่น้อยในการติดตั้งและใช้งาน นอกจากนี้ ลิฟท์แบบไม่มีห้องเครื่อง สามารถติดตั้งโดยไม่ต้องขุดบ่อลิฟท์ หรือไม่จำเป็นต้องเสียพื้นที่ชั้นบนสุดของอาคารเพื่อสร้างห้องขับเคลื่อนเหมือนลิฟท์ระบบสลิงอีกด้วย

2. ช่วยประหยัดพลังงาน

ลิฟท์ประเภทนี้ใช้พลังงานน้อยระหว่างการทำงาน ใช้พลังงานน้อยลงถึง 40%  โดยปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ช่วยในการจัดการอาคารเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน สำหรับบ้าน หรืออาคารหลายแห่งกังวลเกี่ยวกับต้นทุนการดำเนินงานของเครื่องจักร ซึ่งลิฟท์แบบไม่มีห้องเครื่องเหมาะอย่างยิ่งในบริบทนี้ นอกจากนี้ ระบบยังปล่อยความร้อนออกมาในปริมาณที่น้อยกว่า ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเย็นลง โดยสำหรับทาง Cibes Lift มีเทคโนโลยี EcoSilent 2.0 ที่ทาง Cibes Lift ที่ลดการใช้พลังงานมากกว่าปกติ

what is machine room less lift 04

ลิฟท์ไม่มีห้องเครื่องระบบสกรูในการขับเคลื่อน ใช้พื้นที่น้อย ไม่ต้องมีห้องเครื่อง ไม่ต้องขุดบ่อลิฟท์ ไม่กระทบโครงสร้างของบ้าน และสามารถติดตั้งได้ 3-5 วัน

3. บำรุงรักษาน้อย

ลิฟท์ประเภทนี้ต้องการค่าบำรุงรักษาที่น้อยกว่า เนื่องจากเครื่องจักรเหล่านี้ไม่ต้องใช้น้ำมันใด ๆ ในการทำงาน คุณสามารถลืมเรื่องการรั่วไหลของน้ำมันไปได้เลย โดยลิฟท์ของ Cibes Lift มีการบำรุงรักษาเพียง 1-2 ครั้งต่อปีเท่านั้น ยิ่งรุ่นใหม่ยิ่งไม่ต้องบำรุงรักษาบ่อย ทำให้ไม่เสียเวลาของเจ้าของบ้านหรือเจ้าของอาคาร

4. ปลอดภัยน่าเชื่อถือ

ความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า MRL Lift ปลอดภัยและเชื่อถือได้ และยังให้การทำงานที่ราบรื่นอีกด้วย ไม่ว่าจะในฐานะเจ้าของบ้าน วิศวกร สถาปนิก หรือผู้รับเหมา คุณสามารถวางใจได้ว่าลิฟท์ระบบนี้ จะให้ความสะดวกสบายเทียบเท่ากับลิฟท์แบบดั้งเดิม ได้อย่างแน่นอน โดยทาง Cibes Lift ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย EU Safety Standard 81-41 รวมถึงคุณยังสามารถดูใบรับรองอื่น ๆ ที่ Cibes Lift ได้รับได้ที่บทความ ใบรับรองคุณภาพลิฟท์บ้าน 3 แบบ ที่ต้องรู้ก่อนซื้อ!

5. ลิฟท์สามารถออกแบบเองได้

มีเพียงไม่กี่รายที่พัฒนาความสามารถในการส่งมอบการออกแบบที่กำหนดเอง หากคุณมีความต้องการเฉพาะ คุณสามารถเลือกตัวเลือกเหล่านี้ได้ เรามีทีมวิศวกรและช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญของพวกเราจะออกแบบลิฟท์ที่เหมาะสำหรับธุรกิจของคุณซึ่งตรงตามข้อกำหนดของคุณ สำหรับทาง Cibes Lift สามารถออกแบบลิฟท์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ได้เลย

cibes home lift square banner
cibes home lift large long banner

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่  กับลิฟท์บ้านแบรนด์ Cibes Lift ได้ที่ บริษัท ซีเบส ลิฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

Showroom ที่กรุงเทพฯ

2113, 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310

Showroom ที่เชียงใหม่

123/6 หมู่ 15 ถนนชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Showroom ที่ภูเก็ต

20/82 (Park plaza D) หมู่ 2 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลิฟท์บ้านระบบสกรูของเรา สามารถติดต่อเราได้ที่ https://cibeslift.co.th/homelift-form เพื่อรับการติดต่อกลับพร้อมนำเสนอราคา