CALL US

MESSENGER

LINE

Home LiftsPublic LiftsElderlyWheelchair

Voyager V90

Classic

Voyager V80

Extra

Voyager V70

C1

Voyager Air

C0

V90 Galaxy

Explore

V90 Aurora

Explore

V90 Elegance

Explore

V80 Galaxy

Explore

V80 Aurora

Explore

V80 Elegance

Explore

V70 Galaxy

Explore

V70 Aurora

Explore

V70 Elegance

Explore

Voyager Air

Explore

Classic

Explore

Extra

Explore

B385

Explore

Cibes C1

Explore

Cibes C0

Explore

Home LiftsPublicElderlyWheelchair

V90

Classic

V80

Extra

V70

C1

Air

C0

V90 Galaxy

Explore

V90 Aurora

Explore

V90 Elegance

Explore

V80 Galaxy

Explore

V80 Aurora

Explore

V80 Elegance

Explore

V70 Galaxy

Explore

V70 Aurora

Explore

V70 Elegance

Explore

Voyager Air

Explore

Classic

Explore

Extra

Explore

B385

Explore

Cibes C1

Explore

Cibes C0

Explore

 

ลิฟต์ระบบสกรู

 

 

ที่มาของลิฟต์บ้าน ลิฟต์โดยสารระบบสกรู

 

ลิฟต์ เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนที่ขึ้น – ลง ในแนวดิ่ง แต่เดิมลิฟต์ถูกประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ในการผ่อนแรงในการขนย้ายสิ่งของไปยังพื้นที่ต่างระดับ ก่อนจะพัฒนามาให้เหมาะสมกับมนุษย์ โดยเพิ่มประสิทธิภาพของลิฟต์มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความปลอดภัย ที่ต้องคำนึงถึงมากกว่าลิฟต์ขนของแบบเดิมๆ

ในยุโรป ลิฟต์ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาสำหรับให้มนุษย์ใช้ในการโดยสารเป็นลิฟต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบสกรู (Screw-Driven lift) ซึ่งใช้หลักการทำงานเหมือนการเคลื่อนที่ของน็อตและแหวน (Screw and Nut) ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่ที่เรียบง่ายและปลอดภัย ลดปัญหาเรื่อง ลิฟต์ร่วง ลิฟต์ตก

 

ลิฟต์ระบบสกรูเป็นที่นิยมมากในยุโรปและเริ่มแพร่หลายออกมาสู่ทวีปอื่นๆ อย่างตะวันออกกลางและเอเชีย เพราะรูปแบบที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มเปลี่ยนไปเป็นตึกสูงมากกว่า 2 ชั้น ลิฟต์จึงเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น ซึ่งระบบลิฟต์ขนส่ง ลิฟต์โดยสารมีอยู่หลายระบบทั้งสลิง ไฮดรอลิก สกรูและสูญญากาศ แต่ในที่นี้จะขอกล่าวถึงลิฟต์ระบบสกรูซึ่งเป็นลิฟต์ที่เน้นเรื่องความปลอดภัยและมีรูปลักษณ์เหมาะกับการใช้งานสำหรับบ้านอยู่อาศัย

ลิฟต์ระบบสกรูที่นอกจากจะเป็นเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานและการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินแล้ว โครงสร้างของลิฟต์ระบบสกรูยังเรียบง่าย ลดทอนงานโครงสร้างหนักๆที่เกินความจำเป็นสำหรับลิฟต์บ้าน ทำให้ใช้พื้นที่ในการตั้งลิฟต์ในบ้านน้อยลง เหลือพื้นที่ใช้สอยในบ้านมากขึ้น เพราะลิฟต์ระบบสกรูจะมาพร้อมกับโครงสร้างที่เรียกว่าปล่องในตัว โดยมีวัสดุให้เลือกได้ทั้งแบบทึบและแบบกระจกใส โดยไม่จำเป็นต้องก่อสร้างปล่องปูนซีเมนต์มารองรับอีกชั้นหนึ่ง นอกจากนี้การที่ปล่องลิฟต์เป็นวัสดุอื่นที่ไม่ใช่ปูนซีเมนต์มีผลทำให้น้ำหนักของปล่องลิฟต์ต่างกันอย่างมาก ซึ่งมีผลต่อการลดภาระการรับน้ำหนักของโครงสร้างพื้น จนทำให้บางครั้งการติดตั้งลิฟต์บ้านที่เป็นระบบสกรูทำให้เจ้าของบ้านลดขั้นตอนการลงเสาเข็มภายในบ้านไปได้เลย  

 

เมื่อไม่ต้องสร้างปล่องปูนซีเมนต์มารองรับลิฟต์แล้ว จะต้องเตรียมหน้างานอย่างไรสำหรับติดตั้งลิฟต์ระบบสกรู? เมื่อลิฟต์มาพร้อมปล่องสำเร็จรูปในตัวแล้ว เจ้าของบ้านเพียงเจาะช่องหรือเตรียมพื้นที่โล่งที่มีขนาดตามขนาดของลิฟต์ที่เลือกเอาไว้ โดยไม่ต้องขุดบ่อ (pit) ที่พื้นชั้นล่างสุด รวมถึงไม่ต้องสร้างห้องเครื่อง (machine room) ที่ชั้นบนสุด เพราะลิฟต์ระบบสกรูจะวางระบบขับเคลื่อนและห้องเครื่องไว้ด้านข้างลิฟต์ ซึ่งรวมอยู่ในพื้นที่ปล่องลิฟต์เรียบร้อยแล้ว

 

 

การเลือกติดตั้งลิฟต์ระบบสกรูนั้นช่วยให้เจ้าของบ้านไม่ต้องวุ่นวายกับการหาผู้รับเหมา/ ช่างหลายๆชุด มาเตรียมหน้างานให้ยุ่งยาก ลดปัญหาการเตรียมหน้างานที่ไม่เรียบร้อย ปัญหาฝุ่นปูนฟุ้งกระจาย ปัญหาเศษปูน ความสะอาด ปัญหาช่างทิ้งงานและขั้นตอนการก่อสร้างในบ้านที่ต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรในการก่อสร้างปล่องลิฟต์ บ่อลิฟต์และห้องเครื่อง ที่อาจรบกวนเป็นอย่างมากสำหรับบ้านที่เจ้าของบ้านเข้าอยู่อาศัยแล้ว เมื่อไม่ต้องจ้างช่างหลายกลุ่มมาดำเนินการเพื่อเตรียมหน้างานให้กับลิฟต์แล้ว เจ้าของบ้านยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายไว้สำหรับแค่การเตรียมหน้างานและค่าลิฟต์ (พร้อมปล่อง) ให้อยู่ในวงเงินที่ตั้งเอาไว้ ลดความเสี่ยงที่จะบานปลายในส่วนของงบประมาณได้อีกด้วย