BLOG

  • what is machine room less lift 997

ลิฟท์ไม่มีห้องเครื่อง คืออะไร ทำไมเหมาะกับการติดในบ้าน

ลิฟท์ไม่มีห้องเครื่อง คืออะไร ทำไมเหมาะกับการติดในบ้าน ลิฟท์ไม่มีห้องเครื่อง หรือ MRL (Machine Room Less) คือ ลิฟท์ที่สามารถขับเคลื่อนได้โดยไม่จำเป็นต้องมีห้องเครื่องเหมือนสมัยก่อน เช่น [...]

  • how much is 2 floors home lift 997

ลิฟท์บ้าน 2 ชั้น ราคาเท่าไหร่ ปัจจัยใดมีผลต่อราคาลิฟท์

ลิฟท์บ้าน 2 ชั้น ราคาเท่าไหร่ ปัจจัยใดมีผลต่อราคาลิฟท์ ลิฟท์บ้าน 2 ชั้นอาจมีช่วงระยะราคาที่กว้างมากตั้งแต่เกือบ 200,000 บาท - มากกว่า [...]

  • what is lift system 997

ระบบลิฟท์คืออะไร ลิฟท์มีกี่ประเภท แตกต่างกันอย่างไร

ระบบลิฟท์คืออะไร ลิฟท์มีกี่ประเภท แตกต่างกันอย่างไร ระบบลิฟท์ คือ ระบบขับเคลื่อนของลิฟท์ซึ่งใช้ในการยกสิ่งของ หรือคนจากชั้นหนึ่งไปสู่อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งระบบลิฟท์มีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน [...]

  • what is hydraulic lift 997

ลิฟท์ไฮโดรลิค คืออะไร มีระบบการทำงานอย่างไร พร้อมข้อดีและข้อเสีย

ลิฟท์ไฮโดรลิค คืออะไร มีระบบการทำงานอย่างไร พร้อมข้อดีและข้อเสีย ลิฟท์ไฮโดรลิค คือ ลิฟท์ที่ใช้ระบบขับเคลื่อนจากการแรงดันของเหลวในกระบอกไฮโดรลิคตามกฎของปาสคาล เพื่อทำให้ลิฟท์สามารถเคลื่อนที่ขึ้น-ลงได้ ลิฟท์ระบบไฮดรอลิกมักถูกนำมาใช้ในอู่ซ่อมรถ โกดัง โรงงานสำหรับการยกยกวัตถุหรือยานพาหนะที่หนัก ซึ่งในปัจจุบันมีการนำมาปรับใช้สำหรับวงการลิฟท์บ้านเช่นกัน [...]

  • top ultra luxury houses 997

15 โครงการบ้านหรู Ultra Luxury อัพเดทปี 2024

15 โครงการบ้านหรู Ultra Luxury อัพเดทปี 2024 บ้านที่สะท้อนถึงความมั่งคั่งแบบ Ultra Luxury นั้นคงจะต้องนับตั้งแต่ก้าวแรกของการเลือกบ้าน โดยบรรยากาศควรจะชวนให้นึกถึงความยิ่งใหญ่และหรูหรา รวมถึงมีการลงทุนในความเชี่ยวชาญของนักออกแบบตกแต่งภายในที่มีชื่อเสียง [...]