พาร์ทเนอร์และแบรนด์ดังที่ไว้ใจให้ Cibes Lift ติดตั้งลิฟต์ขนาดเล็ก

พาร์ทเนอร์ของ Cibes ในประเทศไทย

among Cibes Lift Thailand partners

อ่านบทความและสาระน่ารู้เกี่ยวกับลิฟต์บ้าน ลิฟต์ขนาดเล็ก

  • what is a lift door 997

ประตูลิฟท์ คืออะไร ขนาดประตูลิฟท์สูงเท่าไหร่

ประตูลิฟท์ คืออะไร ขนาดประตูลิฟท์สูงเท่าไหร่ เมื่อคุณกำลังจะติดตั้งลิฟท์แน่นอนว่าจะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับลิฟท์ที่คุณไม่รู้จักเกิดขึ้นมามากมาย เช่น บ่อลิฟท์, ปล่องลิฟท์, ห้องเครื่องลิฟท์ รวมถึงรายละเอียดยิบย่อยต่าง ๆ ตั้งแต่เรื่องพื้นที่บ้านหรืออาคารที่จะต้องเตรียม ขนาดห้องโดยสาร [...]

  • what is a lift shaft 997

ปล่องลิฟท์ คืออะไร แบ่งเป็นกี่ประเภทและมีขนาดเท่าไหร่

ปล่องลิฟท์ คืออะไร แบ่งเป็นกี่ประเภทและมีขนาดเท่าไหร่ หลังจากที่คุณมีแผนติดตั้งลิฟท์บ้าน แน่นอนว่าจะเริ่มมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับลิฟท์ที่คุณไม่คุ้นเคย เช่น บ่อลิฟท์, ประตูลิฟท์ ห้องเครื่องลิฟท์ และแน่นอนที่ขาดไม่ได้คือ ปล่องลิฟท์ และนี่คืออีกหนึ่งส่วนประกอบที่สำคัญของลิฟท์บ้าน [...]

  • what is machine room less lift 997

ลิฟท์ไม่มีห้องเครื่อง คืออะไร ทำไมเหมาะกับการติดในบ้าน

ลิฟท์ไม่มีห้องเครื่อง คืออะไร ทำไมเหมาะกับการติดในบ้าน ลิฟท์ไม่มีห้องเครื่อง หรือ MRL (Machine Room Less) คือ ลิฟท์ที่สามารถขับเคลื่อนได้โดยไม่จำเป็นต้องมีห้องเครื่องเหมือนสมัยก่อน เช่น [...]

  • how much is 2 floors home lift 997

ลิฟท์บ้าน 2 ชั้น ราคาเท่าไหร่ ปัจจัยใดมีผลต่อราคาลิฟท์

ลิฟท์บ้าน 2 ชั้น ราคาเท่าไหร่ ปัจจัยใดมีผลต่อราคาลิฟท์ ลิฟท์บ้าน 2 ชั้นอาจมีช่วงระยะราคาที่กว้างมากตั้งแต่เกือบ 200,000 บาท - มากกว่า [...]

  • what is lift system 997

ระบบลิฟท์คืออะไร ลิฟท์มีกี่ประเภท แตกต่างกันอย่างไร

ระบบลิฟท์คืออะไร ลิฟท์มีกี่ประเภท แตกต่างกันอย่างไร ระบบลิฟท์ คือ ระบบขับเคลื่อนของลิฟท์ซึ่งใช้ในการยกสิ่งของ หรือคนจากชั้นหนึ่งไปสู่อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งระบบลิฟท์มีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน [...]

  • what is hydraulic lift 997

ลิฟท์ไฮโดรลิค คืออะไร มีระบบการทำงานอย่างไร พร้อมข้อดีและข้อเสีย

ลิฟท์ไฮโดรลิค คืออะไร มีระบบการทำงานอย่างไร พร้อมข้อดีและข้อเสีย ลิฟท์ไฮโดรลิค คือ ลิฟท์ที่ใช้ระบบขับเคลื่อนจากการแรงดันของเหลวในกระบอกไฮโดรลิคตามกฎของปาสคาล เพื่อทำให้ลิฟท์สามารถเคลื่อนที่ขึ้น-ลงได้ ลิฟท์ระบบไฮดรอลิกมักถูกนำมาใช้ในอู่ซ่อมรถ โกดัง โรงงานสำหรับการยกยกวัตถุหรือยานพาหนะที่หนัก ซึ่งในปัจจุบันมีการนำมาปรับใช้สำหรับวงการลิฟท์บ้านเช่นกัน [...]