ลิฟท์โรงพยาบาล คืออะไร มีขนาดมาตรฐานเท่าไหร่ พร้อมคุณสมบัติสำคัญ

ลิฟท์โรงพยาบาล คืออะไร มีขนาดมาตรฐานเท่าไหร่ พร้อมคุณสมบัติสำคัญ

บทความยาวไปอยากเลือกอ่าน

โรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ผู้คนมากมาย คนทั่วไปจะไปโรงพยาบาลเมื่อมีปัญหาสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีเรื่องอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บเฉียบพลันอีก เป็นที่ทราบกันดีว่าคนที่ทำงานในโรงพยาบาลมีชีวิตที่ยุ่งเพราะพวกเขามักจะต้องออกไปรักษาผู้ป่วยบ่อยครั้ง ต้องมีการขึ้นลงลิฟท์อยู่แทบจะตลอดเวลา ลิฟท์จะต้องเปิดใช้งานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันเพื่อให้สามารถจัดลำดับความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยได้ 

ในบทความนี้เราจะมาดูกันว่าลิฟท์โรงพยาบาลคืออะไรและต้องมีคุณสมบัติอะไรที่จำเป็นบ้าง

cibes home lift large long banner
cibes home lift square banner

1. ลิฟท์โรงพยาบาลคืออะไร

what is hospital lift 001

ลิฟท์โรงพยาบาล คือ ลิฟท์ที่ใช้ช่วยในการขนย้ายผู้ป่วย วัสดุ และอุปกรณ์ระหว่างชั้นในโรงพยาบาล สามารถติดตั้งที่ใดก็ได้ในอาคารตามความเหมาะสมและมีหลายขนาด ขึ้นอยู่กับความต้องการ ทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยสามารถใช้ลิฟท์ของโรงพยาบาลได้ เนื่องจากช่วยให้เข้าถึงทุกพื้นที่ของอาคารได้อย่างปลอดภัย หรือจะเรียกอีกอย่างว่า ลิฟท์เตียงคนไข้ (Bed Lift) เพื่อขนส่งผู้ป่วยระหว่างชั้น

ก่อนที่จะเลือกติดตั้งและซื้อลิฟท์ เราต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนว่าเราต้องการลิฟท์ประเภทใด และลิฟท์นี้สามารถตอบสนองความต้องการได้หรือไม่ ดังนั้นการทราบประเภทของลิฟท์จึงเป็นสิ่งสำคัญมาก

โดยลิฟท์ทางการแพทย์ สำหรับจัดส่งเตียง เปล ยานพาหนะทางการแพทย์ ต้องมีลักษณะยาวและรับน้ำหนักได้มาก

2. คุณสมบัติของลิฟท์โรงพยาบาลมีอะไรบ้าง พร้อมขนาดมาตรฐาน

what is hospital lift 002

ลิฟท์โรงพยาบาลสามารถอำนวยความบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยประเภทต่าง ๆ ฝ่ายของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง สถาปนิก หรือวิศวกรผู้ออกแบบโรงพยาบาลสามารถเลือกหาลิฟท์ที่ตรงกับความต้องการได้ดีที่สุด โดยต้องคำนึงถึงการรองรับน้ำหนัก ขนาด ความยากง่ายในการติดตั้ง รวมไปถึงพื้นที่ติดตั้ง ซึ่งคุณสมบัติสำคัญและขนาดของลิฟท์โรงพยาบาลสามารถอ้างอิงจาก คู่มือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดล้อม ตามข้อมูลด้านล่าง

ลิฟท์โรงพยาบาลมีคุณสมบัติสำคัญอะไรบ้าง

  1. มีขนาดและจำนวนเหมาะสมกับการใช้งาน
  2. กรณีต้องมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยเก้าอี้เข็นและ / หรือเตียงเข็น ห้องโดยสารและประตูต้องมีขนาดเหมาะสมและกว้างเพียงพอที่จะสามารถเข็นเก้าอี้และ / หรือเตียงผู้ป่วยเข้าได้โดยสะดวก 
  3. ภายในห้องโดยสารต้องสะอาด สว่างไม่อับชื้น มีระบบระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งมีระบบติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้เมื่อเกิดเหตุขัดข้อง 
  4. เครื่องควบคุมการขึ้นลง ต้องมีระบบติดตั้งระบบ Safety Device และระบบ Automatic Rescue Device 
  5. อุปกรณ์ภายในอยู่ในสภาพดีและมีการซ่อมบำรุงอยู่เสมอ 
  6. บริเวณโถงหน้าลิฟท์มีพื้นที่กว้างเพียงพอต่อการพักรอสามารถเข็นเตียงผู้ป่วยสวนกันได้ และมีระบบให้แสงสว่างที่เหมาะสมเพียงพอ 

ลิฟท์โรงพยาบาลมีขนาดเท่าไหร่

  1. ขนาดของห้องลิฟท์ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1,100 มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 1,400 มิลลิเมตร
  2. ช่องประตูลิฟท์ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร และต้องมีระบบแสงเพื่อป้องกันไม่ให้ประตูลิฟท์หนีบผู้โดยสาร
  3. มีพื้นผิวต่างสัมผัสบนพื้นบริเวณหน้าประตูลิฟท์กว้าง 300 มิลลิเมตร และยาว 900 มิลลิเมตร ซึ่งอยู่ห่างจากประตูลิฟท์ไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 600 มิลลิเมตร
  4. ปุ่มกดเรียกลิฟท์ ปุ่มบังคับลิฟท์ และปุ่มสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
   1. ปุ่มล่างสุดอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร ปุ่มบนสุดอยู่สูงจากพื้นไม่เกินกว่า 1,200 มิลลิเมตร และห่างจากมุมภายในห้องลิฟท์ไม่น้อยกว่า 400 มิลลิเมตร ในกรณีที่ห้องลิฟท์มีขนาดกว้างและยาวน้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร
   2. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร มีอักษรเบรลล์กำกับไว้ทุกปุ่ม เมื่อกดปุ่มจะต้องมีเสียงดังและมีแสง
   3. ไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณที่กดปุ่มลิฟท์
  5. มีราวจับโดยรอบภายในลิฟท์ โดยราวมีลักษณะตามที่กำหนดในข้อทางลาด
  6. มีตัวเลขและเสียงบอกตำแหน่งชั้นต่าง ๆ เมื่อลิฟท์หยุด และขึ้นหรือลง
  7. มีป้ายแสดงหมายเลขชั้นและแสดงทิศทางบริเวณโถงหน้าประตูลิฟท์และติดอยู่ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
  8. ในกรณีที่ลิฟท์ขัดข้องให้มีทั้งเสียงและแสงไฟเตือนภัยเป็นไฟกะพริบสีแดง เพื่อให้คนพิการทางการมองเห็นและคนพิการทางการได้ยินทราบ และให้มีไฟกะพริบสีเขียวเป็นสัญญาณให้คนพิการทางการได้ยินได้ทราบว่าผู้ที่อยู่ข้างนอกรับทราบแล้วว่าลิฟท์ขัดข้องและกำลังให้ความช่วยเหลืออยู่
  9. มีโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินภายในลิฟท์ซึ่งสามารถติดต่อกับภายนอกได้ โดยต้องอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,200 มิลลิเมตร
  10. มีระบบการทำงานที่ทำให้ลิฟท์เลื่อนมาอยู่ตรงที่จอดชั้นระดับพื้นดิน และประตูลิฟท์ Safety Standard, น้ำหนักและขนาดที่ต้องรองรับผู้ป่วยอุปกรณ์การแพทย์, ระบบไฟสำรองฉุกเฉินและโทรศัพท์

3. ลิฟท์โรงพยาบาลมีระบบอะไรบ้าง

โดยปกติแล้วลิฟท์ในโรงพยาบาลทั่วไปไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นลิฟท์ระบบอะไร ขึ้นอยู่กับความสูงของอาคาร ขนาด และการใช้สอย มาดูว่าลิฟท์ในโรงพยาบาลสามารถใช้ระบบอะไรได้บ้าง 

ลิฟท์ระบบไฮดรอลิค

ระบบไฮดรอลิก ลิฟท์เหล่านี้ใช้การบีบอัดของของเหลวเพื่อสร้างการเคลื่อนไหว ของเหลวที่จำเป็นในการขับเคลื่อนลิฟท์ไฮดรอลิกต้องเป็นน้ำมันเป็นหลัก เหมาะกับอาคารไม่เกิน 6 ชั้น จึงเหมาะสมกับโรงพยาบาลที่ไม่ได้เป็นตึกสูง 

ลิฟท์ระบบสลิง

เป็นลิฟท์ที่มีสายพานในการเคลื่อนที่ขึ้น-ลงโดยผ่านรอกไฟฟ้าต่อเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้า จะมีระบบเกียร์ในการควบคุมความสมดุลในการเคลื่อนที่  โดยลิฟท์ประเภทนี้จะเหมาะกับอาคารสูงที่มีหลายชั้น จึงเหมาะสมกับโรงพยาบาลที่เป็นตึกสูง 

ลิฟท์ระบบสกรู

หนึ่งในระบบลิฟท์ที่ง่ายและแข็งแรงที่สุดคือระบบขับเคลื่อนด้วยสกรูและน็อต ประกอบด้วยมอเตอร์ น็อตขับเคลื่อนขนาดใหญ่ แท่งเหล็กเกลียว และแหล่งจ่ายไฟ ลิฟท์ที่ขับเคลื่อนด้วยสกรูจึงช่วยประหยัดพื้นที่และลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง เหมาะกับอาคารไม่เกิน 6 ชั้น จึงเหมาะสมกับโรงพยาบาลที่ไม่ได้เป็นตึกสูง เน้นความสวยงาม ความคงทนแข็งแรง

cibes home lift square banner
cibes home lift large long banner

4. ลิฟท์ของ Cibes รุ่นไหนที่เหมาะกับลิฟท์โรงพยาบาล

4.1 ลิฟท์โรงพยาบาล รุ่น Cibes Extra

what is hospital lift 003

ลิฟท์แบบแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ เหมาะกับสถานที่ที่ต้องการบรรทุกครั้งละมากๆ ลิฟท์รับน้ำหนักบรรทุกได้ 1,000 กิโลกรัม ใช้บ่อลิฟท์เพียง 1300 มม. ไม่ต้องมีปล่องปูน จึงใช้พื้นที่น้อยกว่าลิฟท์ใหญ่ทั่วๆไป ใช้ในโรงพยาบาล พื้นที่ภายในลิฟท์กว้างขวางและรับน้ำหนักบรรทุกได้มาก จึงเหมาะกับธุรกิจหลายประเภท เช่น โรงแรม สถานพยาบาล โชว์รูมและโรงงานอุตสาหกรรม

4.2 ลิฟท์โรงพยาบาล รุ่น Cibes Air

what is hospital lift 004

ลิฟท์บ้านรุ่น Cibes Air ใช้การออกแบบและเทคโนโลยีสแกนดิเนเวียเพื่อผสมผสานเข้ากับสภาพแวดล้อมภายในบ้านของคุณได้อย่างราบรื่น ผลิตด้วยพื้นผิวโลหะและไม้ และมีตัวเลือกสีให้เลือกเกือบ 300 สี ทำให้ Cibes Air สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับสไตล์ของคุณได้ มีให้เลือก 17 ขนาด โดยซีเบส แอร์ เหมาะกับคลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม คลินิกเฉพาะด้าน เป็นต้น

5. รวมเคสติดตั้งลิฟท์โรงพยาบาลของ Cibes

5.1 ลิฟท์โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

what is hospital lift 003

ลิฟท์โรงพยาบาลรุ่น Cibes Extra ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ลิฟท์ที่ติดตั้งที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นลิฟท์ขนาดใหญ่ รุ่น Cibes Extra ติดตั้งเป็นลิฟท์ภายนอกอาคาร อยู่ตรงบริเวณทางเชื่อม ลิฟท์มีขนาดใหญ่พื้นที่ใช้สอยในลิฟท์ 1,405 x 2,480 mm มี 2 ชั้น สามารถใส่เตียงผู้ป่วยเข้าไปได้ เหมาะแก่การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระหว่างตึก

ลิฟท์โรงพยาบาลรุ่น Cibes Extra ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

5.2 ลิฟท์โรงพยาบาลที่ Deep & Harmonicare IVF Center คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านภาวะมีบุตรยากwhat is hospital lift 005

ลักษณะภายนอกของลิฟท์โรงพยาบาลของ Cibes ที่ติดตั้งที่ Deep & Harmonicare IVF Center คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านภาวะมีบุตรยาก

โรงพยาบาลโดยปกติมีห้องพักไว้บริการหลากหลายรูปแบบเหมาะสมสำหรับผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นแบบ Standard, Deluxe, Superior เพื่อให้ผู้มารับบริการให้มั่นใจว่าท่านจะได้รับความสะดวกสบายเหนือระดับ ห้องพักได้รับการตกแต่งแบบร่วมสมัย พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน โดยลิฟท์ของเราก็เป็นส่วนหนึ่งของความครบครันนี้ 

what is hospital lift 006

ลักษณะภายในของลิฟท์โรงพยาบาลของ Cibes ที่ติดตั้งที่ Deep & Harmonicare IVF Center คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านภาวะมีบุตรยาก

5.3 ลิฟท์โรงพยาบาลที่ SLC Siam Laser Clinic โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง

what is hospital lift 008

ลักษณะภายนอกของลิฟท์โรงพยาบาลรุ่น Cibes Air ติดตั้งที่ SLC Siam Laser Clinic โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง

คลินิกหมายถึงสถานพยาบาลที่ดำเนินการโดยแพทย์แผนปัจจุบัน คลินิกตามกฎหมายของท้องที่นั้น ๆ เช่น คลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม คลินิกเสริมความงาม เป็นต้น โดยลิฟท์ของเรานอกจากจะมีขนาดที่เหมาะสมแล้ว ยังมีความหรูหราเข้ากบัคลินิกสมัยใหม่มากขึ้น ด้วยดีไซน์สุดล้ำของเรา 

what is hospital lift 007

ลักษณะภายนอกของลิฟท์โรงพยาบาลรุ่น Cibes Air ติดตั้งที่ SLC Siam Laser Clinic โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง

cibes home lift large long banner
cibes home lift square banner

Cibes Lift มีประสบการณ์มากกว่า 75 ปี ผู้นำลิฟท์ระบบสกรู

ลิฟท์ในโรงพยาบาลหรือลิฟท์ในคลินิคจะมีความแตกต่างจากลิฟท์แบบทั่วไป เช่น จะมีการทดสอบการรับน้ำหนักของลิฟท์ซึ่งเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ จึงมีระบบการเตือนเมื่อน้ำหนักบรรทุกเกิน เราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านลิฟท์ ไม่ใช่แค่ลิฟท์บ้านแต่เป็นลิฟท์ในอาคารทั่วไปอีกด้วย โดยในโรงพยาบาลทางเราก็มีประสบการณ์ในการติดลิฟท์มากมายทั่วโลกโดยลิฟท์ระบบสกรูมีความทนทานและได้รับการรับรองและใบประกาศนียบัตร CE certificate มาตรฐานยุโรป รวมถึงเรายังมาเปิดตรงที่ประเทศไทยอีกด้วยจึงมั่นใจได้ในคุณภาพ


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลิฟท์บ้านหรู ระบบสกรูของเรา สามารถติดต่อเราได้ที่ https://cibeslift.co.th/homelift-form เพื่อรับการติดต่อกลับพร้อมนำเสนอราคา