ลิฟท์คนพิการ คืออะไร และลิฟท์วีลแชร์ ของ Cibes Lift ดีอย่างไร

ลิฟท์คนพิการ คืออะไร และลิฟท์วีลแชร์ ของ Cibes Lift ดีอย่างไร

ในโลกที่มีความหลากหลายมากขึ้น การเข้าถึงทุกพื้นที่และการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ การคำนึงถึงความสามารถทางกายภาพของผู้คนนั้นได้นำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ สำหรับการอยู่อาศัยในบ้าน ซึ่งในบรรดาเทคโนโลยีเหล่านี้ ลิฟท์คนพิการ หรือ ลิฟท์วีลแชร์ ได้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเข้าถึงพื้นที่ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ตั้งแต่บ้านพักอาศัยไปจนถึงอาคารพาณิชย์และพื้นที่สาธารณะ

ลิฟท์วีลแชร์ หรือที่นิยมเรียกว่า ลิฟท์แบบแพลตฟอร์ม (Platform Lift) หรือ ลิฟท์ยกรถวีลแชร์ นั้น คือลิฟท์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้พิการที่ใช้รถเข็นสามารถขึ้นลงในพื้นที่ต่างระดับ เพื่อเข้าถึงตัวของอาคาร ซึ่งลิฟท์คนพิการหรือลิฟท์วีลแชร์นั้นนิยมติดตั้งทั้งในบ้าน ห้าง และอาคารสาธารณะ

ปัจจุบันสถานที่หลาย ๆ สถานที่ เช่น ห้างใหญ่ ๆ ได้มีการติดตั้งลิฟท์รถเข็นวีลแชร์เอาไว้สำหรับให้บริการคนนั่งวีลแชร์โดยเฉพาะ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สังคมหันมาให้ความสำคัญกับผู้พิการหรือผู้สูงอายุที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และมีสิทธิ์ที่จะได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้เพื่อความเท่าเทียมกับผู้อื่น ในบทความนี้มาดูกันว่าลิฟท์วีลแชร์ของ Cibes Lift มีจุดเริ่มต้นอย่างไร ทำงานอย่างไร มีขนาดเท่าไหร่ และมีรุ่นใดที่เหมาะสำหรับผู้ใช้รถเข็นบ้าง

cibes home lift large long banner
cibes home lift square banner

1.จุดเริ่มต้นการเข้าถึงของรถเข็นวีลแชร์และลิฟท์บ้าน

จุดเริ่มต้นการเข้าถึงของรถเข็นวีลแชร์และลิฟท์บ้าน

Cibes Lift ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1947 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในการเข้าถึงทุกสถานที่โดยไม่มีข้อจำกัดเพื่อให้ผู้คนทั่วโลกได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ลิฟท์สำหรับรถเข็นวีลแชร์ ของ Cibes Lift ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนที่ของผู้ใช้เก้าอี้รถเข็น ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการ หรือผู้สูงอายุ ลิฟท์เหล่านี้ช่วยให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงพื้นที่ต่างระดับ และลดความเสี่ยงที่เกิดอันตรายจากการใช้บันไดสำหรับผู้สูงอายุ และคุณแม่ตั้งครรภ์

ลิฟท์วีลแชร์เหล่านี้จะต้องออกแบบให้สอดคล้องกับกฏหมายของแต่ละประเทศตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเข้าถึงของผู้พิการ ผู้สูงอายุ ซึ่งมาตรฐานเหล่ามักถูกควบคุมโดยหน่วยงานระดับชาติ เพื่อให้แน่ใจว่า ลิฟท์จะไม่เพียงช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่ต่าง ๆ เท่านั้น แต่ยังมีความปลอดภัยในการใช้งานอีกด้วย โดยทางหน่วยงานมีการกำหนดขนาดของแพลตฟอร์ม (พื้นที่ห้องโดยสารภายในลิฟท์) จนถึงความกว้างของทางเข้าประตูเพื่อเพียงพอต่อการเข้า-ออกของรถเข็น 

2. ลิฟท์แพลตฟอร์มสำหรับรถเข็นทำงานอย่างไร

ลิฟท์สำหรับผู้ใช้รถเข็น ลิฟท์วีลแชร์สำหรับผู้พิการของ Cibes Lift

ลิฟท์แบบแพลตฟอร์ม หรือ ลิฟท์วีลแชร์ของ Cibes Lift นั้น จริง ๆ แล้วมีความสามารถเหมือนกับลิฟท์รูปแบบอื่น ๆ เพียงแต่การติดตั้งลิฟท์ของ Cibes นั้นไม่จำเป็นต้องปรับโครงสร้างพื้นที่บ้านหรืออาคารให้ยุ่งยาก รวมถึงลิฟท์ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การดูแลรักษาในระยะยาวนั้นเป็นไปได้อย่างง่ายดาย

ลิฟท์วีลแชร์ของ Cibes มีลักษณะที่สำคัญ 3 อย่างคือ

  1. ใช้เทคโนโลยีระบบสกรูในการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง จึงไม่ต้องเสียพื้นที่ด้านบนสุดของบ้านหรืออาคารเพื่อทำห้องเครื่อง
  2. ใช้บ่อลิฟท์เพียง 50-70 มม. จึงเป็นเพียงการเซาะพื้นเพื่อติดตั้งเท่านั้น
  3. มาพร้อมกับปล่องลิฟท์สำเร็จรูป จึงไม่จำเป็นต้องสร้างห้องสำหรับติดตั้งลิฟท์ หรือที่นิยมเรียกว่า ทำปล่อง หรือ ทำปล่องปูน

ด้วยนวัตกรรมการออกแบบที่แตกต่างของ Cibes Lift นั้น จึงทำให้สามารถติดตั้งลิฟท์ได้อย่างรวดเร็วภายใน 2-3 วัน

การทำงานของ Cibes Lift ลิฟท์สำหรับรถเข็น จะประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ

  1. ลิฟท์พร้อมกลไกขับเคลื่อนระบบสกรู
  2. แพลตฟอร์มที่มีด้านทึบที่ยึดติดกับลิฟท์และเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเพื่อขึ้นลง
  3. ปุ่มควบคุมเพื่อการใช้งาน
cibes home lift square banner
cibes home lift large long banner

3.ขนาดลิฟท์วีลแชร์และความกว้างของทางเข้าประตู

Cibes Scene Cloud Plus Highres 01

สิ่งสำคัญ 2 ประการที่กำหนดการใช้งานและความปลอดภัยของลิฟท์สำหรับรถเข็น คือ ขนาดของแพลตฟอร์มและความกว้างของทางเข้าประตู ขนาดเหล่านี้ได้รับการวัดและออกแบบอย่างถูกต้องเพื่อมอบความสะดวกสบายและปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้รถเข็น

พื้นที่ห้องโดยสารของลิฟท์สำหรับรถเข็นจะต้องกว้างพอที่จะรองรับวีลแชร์และผู้นั่งได้อย่างสบาย แม้ว่าขนาดอาจแตกต่างกันไปตามลิฟท์แต่ละรุ่น ซึ่งสำหรับการใช้งานในบ้าน ขนาดที่แนะนำคืออย่างน้อย 1,000 x 1,267 มม. (กว้าง x ลึก) เนื่องจากบ้านอาจมีข้อจำกัดในเชิงพื้นที่ ส่วนลิฟท์สาธารณะ จำเป็นต้องมีขนาดห้องโดยสารที่ใหญ่กว่า โดยมีขนาดปกติ 1,000 x 1,467 มม.(กว้าง x ลึก) เนื่องจากอาคารสาธารณะ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล หรือสำนักงาน มีกฎเกณฑ์การรักษาความปลอดภัยที่สูงกว่าและต้องการความคล่องตัวสำหรับผู้ใช้รถเข็นมากกว่า

นอกจากนี้ ความกว้างของทางเข้าประตูยังเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาเพื่อให้รถเข็นวีลแชร์เข้าและออกได้ง่าย สำหรับลิฟท์บ้าน ความกว้างของประตูที่แนะนำ คือ ประมาณ 800 มม. ในขณะที่ลิฟท์สาธารณะซึ่งจำเป็นต้องรองรับผู้ใช้ได้หลากหลายยิ่งขึ้น อาจต้องใช้ทางเข้าประตูที่กว้างขึ้นถึง 900 มม.

4. ลิฟท์สำหรับวีลแชร์รุ่นใดของ Cibes Lift ที่เราแนะนำ

ตลอดระยะเวลากว่า 75 ปีที่ผ่านมา Cibes Lift ได้ออกแบบลิฟท์หลายรุ่นสำหรับผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์ ซึ่งรุ่นที่ทางเราแนะนำในตอนนี้ คือ Cibes Cloud Plus

Cibes Cloud Plus ลิฟท์รุ่นใหม่ของเราจากสวีเดน

Cibes Cloud Plus ลิฟท์รุ่นใหม่ของเราจากสวีเดน

ลิฟท์แพลตฟอร์มดีไซน์เรียบง่าย สไตล์หรู ได้รับการออกแบบให้ตรงตามข้อกำหนดทางกฎหมายและสุนทรียศาสตร์ (Aesthetic Design) ซึ่ง Cibes Cloud Plus นั้นสามารถเป็นตัวอย่างของลิฟท์ที่สมบูรณ์แบบในการออกแบบสไตล์สแกนดิเนเวีย ที่มีครบทั้งฟังก์ชั่น ความสวยงาม และสีสันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้ลิฟท์สามารถติดตั้งทั้งในบ้านและอาคารสาธารณะได้อย่างลงตัว

สีปล่องลิฟท์ 7 สีมาตรฐาน ของ Cibes Cloud Plus

จุดเด่นของ Cibes Cloud Plus

  • มีขนาดลิฟท์ที่แตกต่างกันถึง 20 ขนาด
  • มีการออกแบบลิฟท์แบบพาโนรามา เป็นกระจกรอบด้านแบบ 360 องศา
  • มีสีปล่องลิฟท์มาตรฐานให้เลือก 7 แบบ คือ Signal White, Oyster White, Grey, Graphite Black, Green, Azure Blue และ Orange
  • ปุ่มกดชั้นลิฟท์บนแผงควบคุมที่ใช้งานง่าย
  • เพดาน LED แบบ Built-in
  • มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน
cibes home lift large long banner
cibes home lift square banner

ลิฟท์สำหรับรถเข็นวีลแชร์ที่ออกแบบโดย Cibes Lift  ถือเป็นเทคโนโลยีลิฟท์ที่ออกแบบโดยเน้นการติดตั้งง่าย ใช้งานได้จริง ปลอดภัย และมีความน่าเชื่อถือ ช่วยให้ผู้ใช้รถเข็นสามารถเข้าถึงพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกสบาย สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า Cibes Lift มีความมุ่งมั่นและเป็นผู้นำนวัตกรรมใหม่ที่คำนึงถึงการออกแบบลิฟท์สำหรับผู้ใช้ทุกคนอย่างเท่าเทียม


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลิฟท์บ้านหรู ระบบสกรูของเรา สามารถติดต่อเราได้ที่ https://cibeslift.co.th/homelift-form เพื่อรับการติดต่อกลับพร้อมนำเสนอราคา