ลิฟท์ไฮโดรลิค คืออะไร มีระบบการทำงานอย่างไร พร้อมข้อดีและข้อเสีย

ลิฟท์ไฮโดรลิค คืออะไร มีระบบการทำงานอย่างไร พร้อมข้อดีและข้อเสีย

ลิฟท์ไฮโดรลิค คือ ลิฟท์ที่ใช้ระบบขับเคลื่อนจากการแรงดันของเหลวในกระบอกไฮโดรลิคตามกฎของปาสคาล เพื่อทำให้ลิฟท์สามารถเคลื่อนที่ขึ้น-ลงได้ ลิฟท์ระบบไฮดรอลิกมักถูกนำมาใช้ในอู่ซ่อมรถ โกดัง โรงงานสำหรับการยกยกวัตถุหรือยานพาหนะที่หนัก ซึ่งในปัจจุบันมีการนำมาปรับใช้สำหรับวงการลิฟท์บ้านเช่นกัน ซึ่งในบทความนี้เราจะมาเจาะลึกว่า ระบบไฮโดรลิค คืออะไร ลิฟท์บ้านไฮโดรลิค มีลักษณะและทำงานอย่างไร มีอุปกรณ์อะไรที่สำคัญ รวมถึงมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง

ใครเป็นผู้คิดค้นระบบไฮโดรลิค

เบลส ปาสคาล (Blaise Pascal) ผู้คิดค้นกฎปาสคาล

เบลส ปาสคาล (Blaise Pascal) ผู้คิดค้นกฎปาสคาล

อันที่จริงแล้วเป็นการยากที่จะบอกว่าใครเป็นผู้คิดค้นระบบนี้ เนื่องจากแนวคิดของระบบชลศาสตร์นี้มีรากฐานมาจากอารยธรรมโบราณ แต่อย่างที่เราเข้าใจในปัจจุบัน ระบบไฮโดรลิคสมัยใหม่ เป็นผลงานของ เบลส ปาสคาล (Blaise Pascal) นักคณิตศาสตร์ นักฟิสิกส์ และนักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศส ปาสกาลได้กำหนดหลักการของปาสคาลขึ้นในศตวรรษที่ 17 ซึ่งมีหลักการว่า “ถ้าเพิ่มความดันให้กับของไหล ที่บรรจุในภาชนะปิด ณ จุดใด ความดัน นั้นจะส่งกระจายกันต่อไปทำให้ทุก ๆ ส่วนของของไหลได้รับความดันที่เพิ่มขึ้นเท่ากันหมด”

โจเซฟ บรามาห์ (Joseph Bramah) บิดาแห่งวิศวกรรมไฮโดรลิค

โจเซฟ บรามาห์ (Joseph Bramah) บิดาแห่งวิศวกรรมไฮโดรลิค

ส่วนในแง่ของการนำมาใช้ได้จริง นักประดิษฐ์ โจเซฟ บรามาห์ (Joseph Bramah) วิศวกรชาวอังกฤษ มักได้รับเครดิตจากการประดิษฐ์เครื่องอัดไฮโดรลิคในปี 1795 งานของเขาได้วางรากฐานสำหรับการประยุกต์ใช้วงการอุตสาหกรรมเครื่องจักรและการผลิต โดยเมื่อเวลาผ่านไป วิศวกรและนักประดิษฐ์จำนวนมากได้มีส่วนร่วมในความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนี้ ทำให้เทคโนโลยีไฮโดรลิคกลายเป็นส่วนสำคัญของหลายอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

ระบบไฮโดรลิค (Hydraulic) คืออะไร

ระบบไฮโดรลิก หรือ Hydraulic System คือ การแรงดันจาก “ของเหลว” ทุกชนิดที่ใช้ในระบบ ไม่ว่าจะเป็น น้ำ หรือ น้ำมัน เพื่อเป็นตัวกลางการถ่ายทอดกำลังในการเปลี่ยนแปลงกำลังงานของแรงดันให้เป็นพลังงานกล ส่งผลให้กระบอกสูบไฮโดรลิค (Actuator or Hydraulic Cylinder) และ มอเตอร์ไฮโดรลิค (Hydraulic Motor) ทำงาน ด้วยกระบวนการใช้งานที่ง่ายและมีความหลากหลาย ทำให้ระบบไฮโดรลิคได้ถูกนำมาใช้อย่างแพรหลาย ทั้งในอุตสาหกรรมขนาดเล็กและใหญ่ โดยวันนี้ทาง Cibes Lift จะมาพูดถึงกระบวนการทำงานในระบบของ ลิฟท์ไฮโดรลิค (Hydraulic Lift)

cibes home lift square banner
cibes home lift large long banner

ลิฟท์ไฮโดรลิค (Hydraulic Lift) คืออะไร มีระบบการทำงานยังไง

ภาพการทำงานของระบบลิฟท์ไฮโดรลิคอย่างง่าย

ภาพการทำงานของระบบลิฟท์ไฮโดรลิคอย่างง่าย

ลิฟท์ไฮโดรลิค หรือ ลิฟท์บ้านไฮโดรลิค คือ ลิฟท์ที่ขับเคลื่อนตู้โดยสารจากแรงดันในกระบอกไฮโดรลิคโดยตรง ซึ่งการขับเคลื่อนดังกล่าว ต้องอาศัยปั๊มไฮโดรลิคขนาดใหญ่ในการใช้แรงดันระดับสูงเพื่อสร้างแรงดันให้กระบอกไฮโดรลิค โดยขนาดของแรงที่ผลักดันลิฟท์ให้ขึ้นอยู่กับแรงดันและขนาดของกระบอกสูบ และความเร็วในการเคลื่อนที่ของลิฟท์เกิดขึ้นจากกำลังของปั๊มไฮโดรลิค ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เครื่องยนต์ : ลิฟท์ไฮโดรลิคปั๊ม (Hydraulic Pump) ขนาด 2.2 kw ขึ้นไป

ตัวอย่างเครื่องปั๊มไฮโดรลิค

ตัวอย่างเครื่องปั๊มไฮโดรลิค

กระบอกไฮโดรลิคอาศัยหลักการใช้ลูกสูบหุ้มซีลกันรั่วเคลื่อนที่อยู่ภายในกระบอกสูบ หากซีลดังกล่าวเกิดการรั่วซึมก็จะทำให้กระบอกไฮโดรลิคสูญเสียการรับแรง ปัจจัยที่ทำให้ซีลรั่วคือฝุ่นที่เข้าไปติดในกระบอก อนุภาคฝุ่นเหล่านี้จะเข้าทำให้เกิดการเสียดสีภายในกระบอกส่งผลให้ซีลรั่ว ดังนั้นการป้องกันฝุ่นสำหรับลิฟท์ประเภทนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ แต่ในสภาพแวดล้อมจริงนั้นการป้องกันฝุ่นทำได้ค่อนข้างยาก จึงทำให้ลิฟท์ไฮโดรลิคต้องทำการตรวจเช็คกระบอกอยู่เสมอ อีกทั้งยังต้องการใช้ซีลเกรดดีมากเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของยาง

อุปกรณ์ที่สำคัญในระบบไฮโดรลิค (Hydraulics)

สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือกำลัง แน่นอนว่าจะต้องมีการใช้พลังงานอยู่แล้ว ซึ่งโดยปกติสามารถประยุกต์ใช้แหล่งพลังงานได้หลากหลาย เพื่อลดต้นทุนในการทำงานของเครื่องจักร เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ (Solar cell) เป็นต้น เช่นเดียวกับลิฟท์ไฮโดรลิค ก็เช่นกัน ที่จำเป็นต้องใช้พลังงานในการขับเคลื่อนยนต์ โดยทาง Cibes Lift ขอสรุปอุปกรณ์ที่สำคัญของลิฟท์ไฮโดรลิคง่าย ๆ ดังนี้

 1. มอเตอร์ไฟฟ้าไฮโดรลิค เป็นตัวหลักในการให้พลังงานในการขับเคลื่อนของลิฟท์ไฮโดรลิค เช่นเดียวกับลิฟท์บ้านระบบอื่น ๆ ที่จะมีมอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเพื่อให้ลิฟท์บ้านมีการเคลื่อนที่ตามแนวดิ่ง
 2. อุปกรณ์เก็บน้ำมันไฮโดรลิค
 3. ท่อไฮโดรลิค

ข้อดีและข้อเสียของลิฟท์ไฮโดรลิค

ข้อดีของลิฟท์ไฮโดรลิค 

 1. เป็นระบบที่เข้าใจง่าย ทำงานง่าย
 2. สามารถมองเห็นการทำงานได้ชัดเจน

ข้อเสียของลิฟท์ไฮโดรลิค

 1. มอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้กำลังไฟสูง ทำให้ใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก ในการขับเคลื่อน
 2. มีระบบน้ำมันเป็นแรงดัน มีผลเสียในกรณีที่เกิดท่อรั่ว ทำให้น้ำมันไหลออกมา
 3. ไม่เหมาะกับการทำงานที่มีชั้นจำนวนมาก
 4. ใช้พื้นที่กักเก็บตัวเครื่อง หรือต้องมีห้องเครื่องในการทำงาน
 5. ไม่เหมาะกับการยกของที่มีน้ำหนักมากเกินไป
cibes home lift square banner
cibes home lift large long banner

ลิฟท์ระบบสกรู อีกหนึ่งทางเลือกนอกเหนือจากลิฟท์ไฮโดรลิค สำหรับคนต้องการติดลิฟท์บ้าน

ลิฟท์ระบบสกรู อีกหนึ่งทางเลือกนอกเหนือจากลิฟท์ไฮโดรลิค สำหรับคนต้องการติดลิฟท์บ้าน

ลิฟท์ระบบสกรู (Screw-Driven Lift) เป็นที่นิยมมากในยุโรปและเริ่มแพร่หลายออกมาสู่ทวีปอื่น ๆ อย่างตะวันออกกลางและเอเชีย ลิฟท์ระบบสกรูถือว่าเป็นลิฟท์ระบบที่มีความปลอดภัยสูง ถือว่าเป็นลิฟท์บ้านแห่งอนาคต ซึ่งเป็นลิฟท์บ้านที่มีการขับเคลื่อนด้วยการหมุนของตัวสกรู หรือแหวน (Screw) กับน็อต (Nut) จึงมีการทำงานที่ไม่เหมือนกับลิฟท์ไฮโดรลิค (Hydraulic Lift) ตรงที่การขับเคลื่อน และการใช้พลังงานที่จากมอเตอร์ไฟฟ้าที่ต่ำกว่า โดยการขับเคลื่อนโดยการหมุนแหวนขึ้น-ลงไปกับตัวสกรู  ดังนั้น ลิฟท์สกรู จะมีความปลอดภัยในการขับเคลื่อนที่มากกว่า

จุดเด่นของลิฟท์ระบบสกรู

จุดเด่นของลิฟท์ระบบสกรู

ลิฟท์ระบบสกรูที่นอกจากจะเน้นเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานและการให้ความช่วยเหลือที่สะดวกเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินแล้ว ยังมีข้อดีอีกหลายอย่าง เช่น 

 • ใช้พื้นที่ในการตั้งลิฟท์ในบ้านน้อยลง เหลือพื้นที่ใช้สอยในบ้านมากขึ้น เพราะโครงสร้างของลิฟท์ระบบสกรูยังเรียบง่าย ลดทอนงานโครงสร้างหนัก ๆ ที่เกินความจำเป็นสำหรับลิฟท์บ้าน
 • มาพร้อมกับปล่องลิฟท์ ซึ่งมีวัสดุให้เลือกได้ทั้งแบบทึบและแบบกระจกใส เจ้าของบ้านไม่จำเป็นต้องก่อสร้างปล่องปูนซีเมนต์มารองรับตัวลิฟท์เหมือนลิฟท์ระบบทั่วไป
 • ไม่ต้องเสียเวลาขุดบ่อลิฟท์ เนื่องจากลิฟท์เป็นระบบสกรู จึงไม่ต้องติดตั้งตัวหยุดลิฟท์ฉุกเฉินด้านล่าง
 • ไม่ต้องเสียพื้นที่ชั้นบนสุดของบ้าน เพราะลิฟท์ระบบสกรูไม่ต้องมีมอเตอร์ในการพาลิฟท์ขึ้นลง จึงไม่ต้องมีห้องเครื่องชั้นบนสุดของบ้าน กล่าวคือลิฟท์สามารถติดตั้งไปจนถึงชั้นดาดฟ้าของบ้านหรืออาคารได้เลย
 • ลิฟท์มีขนาดให้เลือกหลากหลาย เล็กสุดใช้พื้นที่เพียง 1 ตร.ม. หรือจะใหญ่สำหรับใส่เตียงผู้ป่วยที่เหมาะกับลิฟท์โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลขนาดเล็กก็ยังได้

ซึ่งหากคุณกำลังหาบริษัทลิฟท์ ที่สามาถติดตั้งลิฟท์ในบ้าน ที่มีพื้นที่จำกัด หรือต้องการลิฟท์พรีเมี่ยมที่สามารถออกแบบให้เข้ากับสไตล์บ้านของคุณสามารถติดต่อ Cibes Lift มาได้เลย

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับลิฟท์ระบบสกรู

การที่ปล่องลิฟท์เป็นวัสดุอื่นที่ไม่ใช่ปูนซีเมนต์มีผลทำให้น้ำหนักของปล่องลิฟท์ต่างกันอย่างมาก ซึ่งมีช่วยลดเรื่องการรับน้ำหนักของโครงสร้างพื้น จนทำให้บางครั้งการติดตั้งลิฟท์บ้านที่เป็นระบบสกรูทำให้เจ้าของบ้านลดขั้นตอนการลงเสาเข็มภายในบ้านไปได้เลย

cibes home lift square banner
cibes home lift large long banner

FAQ เกี่ยวกับลิฟท์ไฮโดรลิคและลิฟท์ระบบสกรู

ลิฟท์ไฮโดรลิคคืออะไร?

ลิฟท์ไฮโดรลิคหรือ Hydraulic Lift เป็นลิฟท์ที่ใช้ระบบไฮโดรลิคในการขับเคลื่อน โดยมีการใช้แรงดันจากของเหลว เช่น น้ำหรือน้ำมัน เพื่อสร้างแรงในการเคลื่อนที่ของลิฟท์

ระบบไฮโดรลิค (Hydraulic) คืออะไร?

ระบบไฮโดรลิคหรือ Hydraulic System คือระบบที่ใช้แรงดันจากของเหลวเพื่อเปลี่ยนแปลงกำลังงานให้เป็นพลังงานกล เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ

ระบบการทำงานของลิฟท์ไฮโดรลิค (Hydraulic Lift) เป็นอย่างไร?

ลิฟท์ไฮโดรลิคทำงานโดยการใช้แรงดันจากปั้มไฮโดรลิคให้กับกระบอกไฮโดรลิค เมื่อแรงดันเพียงพอแก่การยกขึ้น ลิฟท์จะเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงตามต้องการ

ลิฟท์ระบบสกรู (Screw-Driven Lift) คืออะไร?

ลิฟท์ระบบสกรูเป็นลิฟท์ที่ใช้การหมุนของสกรูและน็อตในการขับเคลื่อน โดยมีความปลอดภัยสูงและมีการใช้พลังงานที่น้อยกว่าลิฟท์ไฮโดรลิค

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่  กับลิฟท์บ้านแบรนด์ Cibes Lift ได้ที่

Showroom ที่กรุงเทพฯ

2113, 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310

Showroom ที่เชียงใหม่

123/6 หมู่ 15 ถนนชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Showroom ที่ภูเก็ต

20/82 (Park plaza D) หมู่ 2 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลิฟท์บ้านระบบสกรูของเรา สามารถติดต่อเราได้ที่ https://cibeslift.co.th/homelift-form เพื่อรับการติดต่อกลับพร้อมนำเสนอราคา