อักษรเบรลล์ (Braille) คืออะไร? อ่านอย่างไร? พร้อมประวัติความเป็นมา

อักษรเบรลล์ (Braille) คืออะไร? อ่านอย่างไร? พร้อมประวัติความเป็นมา

ในปัจจุบัน ผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกใช้อักษรเบรลล์ในการอ่านและเขียน แต่ก่อนจะเป็นอักษรเบรลล์ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นต้องดิ้นรนเพื่อเรียนรู้ระบบที่ซับซ้อน 

อักษรเบรลล์ (Braille) หรือที่เรียกติดปากว่า “อักษรคนตาบอด” คือ ระบบของจุดที่ยกขึ้นเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาหรือคนสายตาเลือนรางสามารถอ่านได้ด้วยนิ้วมือ ครู ผู้ปกครอง และคนอื่น ๆ ที่ไม่ได้มีความบกพร่องทางสายตามักจะอ่านอักษรเบรลล์ด้วยตา อักษรเบรลล์ไม่ใช่ภาษา แต่เป็นรหัสที่ใช้เขียนและอ่านหลายภาษา เช่น อังกฤษ สเปน อาหรับ จีน และอื่น ๆ อีกมากมาย อักษรเบรลล์ถูกใช้โดยผู้คนหลายพันคนทั่วโลกในภาษาแม่ของพวกเขา และเป็นวิธีการอ่านออกเขียนได้สำหรับทุกคน

01 braille a tactile writing system for blind people

ปัจจุบัน ทั้งอักษรเบรลล์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้ถูกนำมาใช้สอนในโรงเรียนสอนผู้พิการทางสายตา ให้เหล่าผู้คนเข้าถึงการเรียนหนังสือได้มากขึ้น สื่อสารกันได้อย่างกว้างขวาง แถมในบางวิชาผู้พิการทางสายตา สามารถเรียนร่วมชั้นกับคนตาปกติได้อีกด้วย รวมถึงในแต่ละสถานที่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ลิฟท์คนพิการ ของเราก็ออกแบบสำหรับผู้พิการเช่นกัน โดยในบทความนี้มาดูกันว่าอักษรเบรลล์ คืออะไร อ่านอย่างไร พร้อมประวัติความเป็นมาของอักษรนี้

02 braille code on cibes lift floor button

อักษรเบรลล์บ่นปุ่มกดของลิฟท์จาก Cibes Lift

1.ใครเป็นคนคิดค้นอักษรเบรลล์?

อักษรเบรลล์ได้รับการพัฒนาโดย หลุยส์ เบรลล์ (Louis Braille) ในฝรั่งเศสในทศวรรษที่ 1820 รหัสของเขายังคงมีผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตของผู้พิการทางสายตาและคนสายตาเลือนรางในอีก 200 ปีต่อมา

โดยอักษรเบรลล์ภาษาไทยมีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2482 โดยสุภาพสตรีอเมริกันผู้พิการทางสายตา ชื่อ มิสเจนีวีฟ คอลฟิลด์ (Miss Genevieve Caulfield) โดยได้ร่วมกับคณะคนไทยคิดอักษรเบรลล์ภาษาไทยขึ้น โดยเธอไม่ใช่ผู้หญิงผู้พิการทางสายตาธรรมดา ๆ เพราะว่าเธอคือคนที่ทำให้คนตาบอดไทยได้มีวันนี้ ได้เรียนหนังสือ มีความรู้ มีงานทำ มีอนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิม

2.อักษรเบรลล์ถูกประดิษฐ์ขึ้นอย่างไร?

ในปารีส ประเทศฝรั่งเศสในฐานะนักเรียน ในเวลานั้นหนังสือถูกสร้างขึ้นโดยใช้การพิมพ์แบบนูนซึ่งลำบากในการผลิต อ่านยาก และยากสำหรับบุคคลที่จะเขียน ขณะที่เข้าเรียนที่สถาบัน เบรลล์โหยหาหนังสืออ่านมากขึ้น เขาทดลองวิธีสร้างตัวอักษรที่อ่านง่ายด้วยปลายนิ้ว ระบบการเขียนที่เขาประดิษฐ์ขึ้นเมื่ออายุสิบห้าปี พัฒนามาจากรหัส “Ecriture Nocturne” (การเขียนตอนกลางคืน) ที่สัมผัสได้ซึ่งคิดค้นโดย ชาร์ลส์ บาร์บิเยร์ (Charles Barbier) เพื่อส่งข้อความทางทหารที่สามารถอ่านในสนามรบในเวลากลางคืนโดยไม่มีแสงนั่นเอง

โดยอักษรเบรลล์มี 2 ประเภท คือ

1.อักษรเบรลล์รูปเต็ม

อักษรเบรลล์รูปเต็ม เป็นรูปแบบพื้นฐานของอักษรเบรลล์ และส่วนใหญ่จะใช้โดยผู้ที่พยายามเรียนรู้อักษรเบรลล์ ใช้ตัวอักษรทั้งหมด 26 ตัวและสะกดคำอักษรเบรลล์ทีละตัวอักษร

2.อักษรเบรลล์รูปย่อ

อักษรเบรลล์รูปย่อ เรียกอีกอย่างว่า Literary Braille ใช้ระบบทางลัดที่อาจใช้ตัวอักษรหนึ่งตัวเพื่อแสดงคำหรือวลี โดยปกติแล้วอักษรเบรลล์ประเภทนี้มักจะใช้ในที่สาธารณะ

03 the picture of disabled user

3.ใครใช้อักษรเบรลล์?

โดยทั่วไปแล้วอักษรเบรลล์จะใช้กับผู้พิการทางสายตา คนที่มองเห็นเฉพาะบางส่วน คุณสามารถเรียนอักษรเบรลล์ได้ทุกวัย อักษรเบรลล์มีความสำคัญอย่างมากต่อผู้พิการทางสายตา ในฐานะวิธีการเข้าถึงการอ่านออกเขียนได้ และมีศักยภาพในการส่งเสริมเสรีภาพทางปัญญา โอกาสที่เท่าเทียมกัน และความปลอดภัยส่วนบุคคล

การสอนอักษรเบรลล์แก่เด็กเล็กมีความสำคัญเนื่องจากเป็นวิธีที่ดีกว่ามากในการช่วยให้พวกเขาเข้าใจแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการสะกดคำ เครื่องหมายวรรคตอน และไวยากรณ์ มากกว่าการฟังหนังสือเสียงเพียงอย่างเดียว

04 blind person trying to walk up the stair

4.อักษรเบรลล์เขียนและอ่านอย่างไร?

เป็นสื่อในการเรียนการสอนสำหรับผู้ที่มีความพิการทางสายตา มีลักษณะเป็นจุดนูนในแต่ละช่อง (cell) ทั้งหมดมี 6 จุด โดยที่ทั้ง 6 จุดจะแบ่งเป็นรหัสต่าง ๆ โดยวิธีเขียนอักษรเบรลล์นั้น มีวิธีเขียนคือ 

เครื่องเขียนอักษรเบรลล์มี 2 อย่าง คือ 

สเล็ต (Slate)

แผ่นรองในการจิ้มอักษรเบรลล์ลงไปในกระดาษ มีลักษณะเป็นตาราง โดยเซลล์แต่ละเซลล์จะมีทั้งหมด 6 จุดส่วน สเล๊ตมีหลายแบบ มีทั้งเหล็ก พลาสติกสี่แถว และพลาสติกหลายแถวเรียงมาเป็นชั้น ๆ มีทั้งหมด 400 กว่าช่อง

สไตลัด (Stylus)

ที่จิ้มอักษรเบรลล์ที่มีลักษณะเป็นหัวกลม ๆ หรือสามเหลี่ยม มีลักษณะคล้ายปากกามีเอาไว้เพื่อสร้างจุดลงบนกระดาษหรือพลาสติก

05 thai language braille code

ตัวอย่างอักษรเบรลล์ในภาษาภาษาไทย ขอบคุณภาพจาก Synchrotron Light Research Institute

อักษรเบรลล์ ระบบการเขียนที่ช่วยให้ชุมชนผู้พิการทางสายตาาสามารถอ่านและเขียนได้

อักษรเบรลล์ไม่ได้ใช้กันอย่างแพร่หลายมากนักในปัจจุบันเหมือนเมื่อหลายสิบปีก่อน จากรายงาน The Braille Literacy Crisis in America ของ National Federation of the Blind ที่ทำขึ้นในปี 2009 มีคนเพียงหนึ่งในสิบหรือน้อยกว่านั้นที่ผู้พิการทางสายตาตามกฎหมายเท่านั้นที่สามารถอ่านอักษรเบรลล์ได้ การรู้หนังสือและการใช้อักษรเบรลล์ลดลงตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 ปัญหาการขาดแคลนนี้อาจเนื่องมาจากมีครูไม่กี่คนที่มีคุณสมบัติเพียงพอในการสอนอักษรเบรลล์ รวมถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านเสียงนั่นเอง 

แต่สิ่งสำคัญคือแท้จริงแล้วที่ต้องทราบก็คืออักษรเบรลล์นั้นไม่ใช่ภาษา แต่เป็นระบบการเขียนที่ช่วยให้ชุมชนผู้พิการทางสายตาาสามารถอ่านและเขียนได้ คุณสามารถพบอักษรเบรลล์ในสถานที่สาธารณะต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์มากมาย เช่น หนังสือ เมนู เครื่องบันทึกเงินสด ลิฟท์ และระบบขนส่งมวลชน

อย่างไรก็ตาม ยังมีลิฟท์บ้านไม่กี่ตัวที่ใช้ระบบอักษรเบรลล์เพื่อสั่งงานลิฟท์ พวกเรา Cibes Lift มีหน่วยผลิตภัณฑ์โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้คนทุกกลุ่มสามารถใช้งานได้ รวมถึงผู้พิการทางสายตาด้วยเช่นกัน ดังนั้นลิฟท์ซีรีส์ Cibes Classic และ Cibes Air จึงมีระบบอักษรเบรลล์ที่ปุ่มชั้นอยู่แล้ว เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาไปถึงชั้นปลายทางได้ง่ายขึ้น ที่ซีเบส ลิฟท์ เราเชื่อว่าทุกคนจำเป็นต้องได้รับสิทธิมนุษยชนเท่าเทียมกัน!

หากคุณสนใจติดตั้งลิฟท์ผู้พิการ สามารถติดต่อได้ที่

  • โทรศัพท์ (ฝ่ายขาย) : 02-114-6499
  • โทรศัพท์ (บริการหลังการขาย 24 ชม.) : 02-114-6998
  • อีเมล : [email protected]

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลิฟท์บ้านสำหรับคนพิการ ระบบสกรูของเรา สามารถติดต่อเราได้ที่ https://cibeslift.co.th/homelift-form เพื่อรับการติดต่อกลับพร้อมนำเสนอราคา