ความยั่งยืนคือปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญ

กลยุทธ์และเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเราสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติและข้อตกลงปารีส เราเชื่อว่าการยั่งยืน, ผลประโยชน์ที่เติบโต เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จทั้งในปัจจุบันและอนาคตของเรา เพื่อเสริมสร้างความพยายามของเราในการทำให้สินค้าและบริการของเรามีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของลูกค้า เราได้บูรณาการความยั่งยืนให้เข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจของเรา.

cibes sustainability header 2350x800 1 2048x697 1
cibes a5000 recyclability 1170x1170 1

ความสามารถในการรีไซเคิลได้ถึง 91%

สินค้าที่มียอดขายสูงที่สุดคือรุ่น Cibes A5000 ซึ่งเป็นสินค้าที่มีอายุการใช้งานถึง 25 ปี  และสามารถนำมารีไซเคิลได้ถึง 91%

 

lift modernisation 1170x1170 1

ยกระดับความทันสมัย

เรานำเสนอการอัพเกรดลิฟท์ให้ทันสมัยอยู่เสมอในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย และช่วยยืดอายุการใช้งานลิฟต์ให้ดูเข้ากับทุกยุคทุกสมัย

 

cibes safety 1170x1170 1

ความปลอดภัยต้องมาก่อน

สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน, ลูกค้า และคู่ค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด จึงถูกตั้งให้เป็นข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับการทำธุรกิจของเรา

 

eco silent sustainable drive system new 1170x1170 1

ฉลากพลังงาน A

ระบบขับเคลื่อน EcoSilent ช่วยให้ลิฟต์ของเราสามารถบรรจุ ฉลากพลังงาน A ได้ และยังสามารถช่วยลดการใช้พลังงานของลิฟต์ได้ถึง 45%

 

รายงานความยั่งยืน ประจํา ปี พ.ศ. 2564

รายงานความยั่งยืนของเราครอบคลุมในทุกหน่วยงานที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมของเรา รายงานนี้ถูกจัดทำขึ้นตามหลักมาตรฐานของ Global Reporting Initiative Standards (GRI).

ปี 2564 ถือเป็นปีที่ประสบความสํา เร็จและน่าตื่นเต้นสํา หรับ Cibes Lift Group ถึงแม้ว่า
ปีนี้จะได้รับผลกระทบจากการระบาดครั้งใหญ่ทั่วโลกและการหยุดชะงักของผู้ผลิตชิ้นส่วน
ตามห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก เราก็สามารถสร้างสถิติเป็นปีที่ดีได้ ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงจุดแข็งใน
การนํา เสนอลูกค้า…อ่านต่อ

 

 

ดาวน์โหลด EPD ของเรา

เราได้ทำการประเมินวงจรชีวิตของลิฟต์รุ่นยอดนิยมของเรา สามารถคลิกที่ปุ่มเพื่อดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับรุ่น Cibes A5000

(English Version)

 

 

 

cibes a5000 epd new 1170x700 1

ANNE-LIE LINDQVIST, Sustainability Manager at Cibes Lift Ab

anne lie lindkvist web 2300x800 1 2048x712 1

5 เสาหลักของความยั่งยืน

เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะครอบคลุมทุกส่วนของความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เราจึงตั้งกลยุทธ์ความยั่งยืนของเราภายใต้เสาหลัก 5 เสาที่สำคัญ คือ ความปลอดภัย, ธุรกิจ, โลก, ผู้คน และจริยธรรม

สามารถเข้าชมวิดีโอ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความทะเยอทะยานและความพยายามในการทำให้ธุรกิจของเรายั่งยืนยิ่งขึ้น!

 

 

 

 

 

จรรยาบรรณ

เราฝึกอบรมพนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจและซัพพลายเออร์ของเราเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรฐานของเรา โดยพวกเขาจะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน ทั้งสิทธิในการทำงาน และความซื่อสัตย์ทางธุรกิจที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณสำหรับพนักงานและซัพพลายเออร์

 

 

 

code of conduct 1170x700 1

การลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเรา

เริ่มต้นด้วยขอบเขต 1 และ 2 ความทะเยอทะยานของเราคือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 30% ภายในปี 2568 เมื่อเทียบกับปริมาณปี 2564

การปล่อยมลพิษเหล่านี้ 94% มาจากไฟฟ้าและยานพาหนะ ซึ่งหมายความว่าเราจำเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่การลดการใช้ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงของเรา และหาวิธีที่จะเปลี่ยนเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

carbon footprint en 1170x700px
greenhouse gas 1170x700px
clement rabahi france 1170x1170 1

– Clément Rabahi, ผู้จัดการประจำประเทศฝรั่งเศส

 

การปรับปรุงวัฏจักร

Cibes Lift ที่ฝรั่งเศส เราได้เริ่มส่งคืนแผงวงจรไฟฟ้าที่ยังอยู่ในระยะรับประกัน โดยมีแนวคิดว่าการส่งแผงวงจรที่ยังสามารถใช้งานได้กลับไปยังซัพพลายเออร์เพื่อซ่อมแซมแทนการสั่งซื้อใหม่ ความคิดริเริ่มนี้สามารถนำไปใช้กับทุกบริษัทในเครือเพื่อเพิ่มความหมุนเวียนและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

 

 

ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน

เราได้ตั้งเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน และเราเข้าใจว่าลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคาดหวังให้เราทำทุกอย่างที่ทำได้ เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด การที่เรามีโรงงานผลิตทั้งในสวีเดนและจีน ทำให้เราได้เข้าถึงลูกค้ามากขึ้น และเปิดโอกาสให้เพิ่มการจัดหาในท้องถิ่นและยังช่วยลดการปล่อยมลพิษในการขนส่งอีกด้วย

 

value chain en acl 1536x643 1