CALL US

MESSENGER

LINE

Home LiftsPublic LiftsElderlyWheelchair

Voyager V90

Classic

Voyager V80

Extra

Voyager V70

C1

Voyager Air

C0

V90 Galaxy (Cabin with glass shaft)

Explore

V90 Aurora (Cabin with glass shaft)

Explore

V90 Elegance (Cabin with glass shaft)

Explore

V80 Galaxy (Platform with glass shaft)

Explore

V80 Aurora (Platform with glass shaft)

Explore

V80 Elegance (Platform with glass shaft)

Explore

V70 Galaxy (Cabin without shaft)

Explore

V70 Aurora (Cabin without shaft)

Explore

V70 Elegance (Cabin without shaft)

Explore

Voyager Air (Platform with shaft)

Explore

Classic

Explore

Extra

Explore

B385

Explore

Cibes C1

Explore

Cibes C0

Explore

Home LiftsPublicElderlyWheelchair

V90

Classic

V80

Extra

V70

C1

Air

C0

V90 Galaxy

Explore

V90 Aurora

Explore

V90 Elegance

Explore

V80 Galaxy

Explore

V80 Aurora

Explore

V80 Elegance

Explore

V70 Galaxy

Explore

V70 Aurora

Explore

V70 Elegance

Explore

Voyager Air

Explore

Classic

Explore

Extra

Explore

B385

Explore

Cibes C1

Explore

Cibes C0

Explore

ความยั่งยืนคือปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญ

กลยุทธ์และเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเราสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติและข้อตกลงปารีส เราเชื่อว่าการยั่งยืน, ผลประโยชน์ที่เติบโต เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จทั้งในปัจจุบันและอนาคตของเรา เพื่อเสริมสร้างความพยายามของเราในการทำให้สินค้าและบริการของเรามีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของลูกค้า เราได้บูรณาการความยั่งยืนให้เข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจของเรา.

ความสามารถในการรีไซเคิลได้ถึง 91%

สินค้าที่มียอดขายสูงที่สุดคือรุ่น Cibes A5000 ซึ่งเป็นสินค้าที่มีอายุการใช้งานถึง 25 ปี  และสามารถนำมารีไซเคิลได้ถึง 91%

 

ยกระดับความทันสมัย

เรานำเสนอการอัพเกรดลิฟท์ให้ทันสมัยอยู่เสมอในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย และช่วยยืดอายุการใช้งานลิฟต์ให้ดูเข้ากับทุกยุคทุกสมัย

 

ความปลอดภัยต้องมาก่อน

สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน, ลูกค้า และคู่ค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด จึงถูกตั้งให้เป็นข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับการทำธุรกิจของเรา

 

ฉลากพลังงาน A

ระบบขับเคลื่อน EcoSilent ช่วยให้ลิฟต์ของเราสามารถบรรจุ ฉลากพลังงาน A ได้ และยังสามารถช่วยลดการใช้พลังงานของลิฟต์ได้ถึง 45%

 

อ่านต่อ

รายงานความยั่งยืน ประจํา ปี พ.ศ. 2564

รายงานความยั่งยืนของเราครอบคลุมในทุกหน่วยงานที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมของเรา รายงานนี้ถูกจัดทำขึ้นตามหลักมาตรฐานของ Global Reporting Initiative Standards (GRI).

ปี 2564 ถือเป็นปีที่ประสบความสํา เร็จและน่าตื่นเต้นสํา หรับ Cibes Lift Group ถึงแม้ว่า
ปีนี้จะได้รับผลกระทบจากการระบาดครั้งใหญ่ทั่วโลกและการหยุดชะงักของผู้ผลิตชิ้นส่วน
ตามห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก เราก็สามารถสร้างสถิติเป็นปีที่ดีได้ ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงจุดแข็งใน
การนํา เสนอลูกค้า…อ่านต่อ

 

 

ดาวน์โหลด EPD ของเรา

เราได้ทำการประเมินวงจรชีวิตของลิฟต์รุ่นยอดนิยมของเรา สามารถคลิกที่ปุ่มเพื่อดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับรุ่น Cibes A5000

(English Version)

 

 

 

อ่านต่อ (English Version)

ANNE-LIE LINDQVIST, Sustainability Manager at Cibes Lift Ab

5 เสาหลักของความยั่งยืน

เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะครอบคลุมทุกส่วนของความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เราจึงตั้งกลยุทธ์ความยั่งยืนของเราภายใต้เสาหลัก 5 เสาที่สำคัญ คือ ความปลอดภัย, ธุรกิจ, โลก, ผู้คน และจริยธรรม

สามารถเข้าชมวิดีโอ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความทะเยอทะยานและความพยายามในการทำให้ธุรกิจของเรายั่งยืนยิ่งขึ้น!

 

 

 

 

 

จรรยาบรรณ

เราฝึกอบรมพนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจและซัพพลายเออร์ของเราเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรฐานของเรา โดยพวกเขาจะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน ทั้งสิทธิในการทำงาน และความซื่อสัตย์ทางธุรกิจที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณสำหรับพนักงานและซัพพลายเออร์

 

 

 

การลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเรา

เริ่มต้นด้วยขอบเขต 1 และ 2 ความทะเยอทะยานของเราคือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 30% ภายในปี 2568 เมื่อเทียบกับปริมาณปี 2564

การปล่อยมลพิษเหล่านี้ 94% มาจากไฟฟ้าและยานพาหนะ ซึ่งหมายความว่าเราจำเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่การลดการใช้ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงของเรา และหาวิธีที่จะเปลี่ยนเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

– Clément Rabahi, ผู้จัดการประจำประเทศฝรั่งเศส

 

การปรับปรุงวัฏจักร

Cibes Lift ที่ฝรั่งเศส เราได้เริ่มส่งคืนแผงวงจรไฟฟ้าที่ยังอยู่ในระยะรับประกัน โดยมีแนวคิดว่าการส่งแผงวงจรที่ยังสามารถใช้งานได้กลับไปยังซัพพลายเออร์เพื่อซ่อมแซมแทนการสั่งซื้อใหม่ ความคิดริเริ่มนี้สามารถนำไปใช้กับทุกบริษัทในเครือเพื่อเพิ่มความหมุนเวียนและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

 

 

ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน

เราได้ตั้งเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน และเราเข้าใจว่าลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคาดหวังให้เราทำทุกอย่างที่ทำได้ เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด การที่เรามีโรงงานผลิตทั้งในสวีเดนและจีน ทำให้เราได้เข้าถึงลูกค้ามากขึ้น และเปิดโอกาสให้เพิ่มการจัดหาในท้องถิ่นและยังช่วยลดการปล่อยมลพิษในการขนส่งอีกด้วย