เปิดประสบการใช้งานลิฟท์บ้าน เหนือจินตนาการกับ Cibes Lift Thailand
Cibes Lift ส่งมอบประสบการณ์ลิฟท์บ้านที่เรียบง่ายและความสวยงามแบบมินิมอล
ซึ
งเป็นสัญลักษณ์ของความน่าเชื่อถือ มอบไม่เพียงแค่ลิฟต์ แต่ยังเป็นการผสมผสานของความปลอดภัย คุณภาพ
และการออกแบบที่ยกระดับให้การบ้านของคุณ

Cibes Reference Case Journal 2024
บทสัมภาษณ์ ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ
บทสัมภาษณ์ ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ
“คือที่ครูติดลิฟต์บ้าน เพราะว่า 2 สาเหตุหลักเลย ก็คือ เพื่อแม่ เพราะแม่ครูก็ 80 กว่าแล้วอะค่ะ…”
บทสัมภาษณ์ คุณหมอโอสถ และคุณหมออนงค์ เลขะกุล
บทสัมภาษณ์ คุณหมอโอสถ และคุณหมออนงค์ เลขะกุล
“ตัวผมเองมาถึงวัยสูงอายุแล้วก็เลยคิดติดตั้งลิฟต์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ…”