CALL US

MESSENGER

LINE

Home LiftsPublic LiftsElderlyWheelchair

Voyager V90

Classic

Voyager V80

Extra

Voyager V70

C1

Voyager Air

C0

V90 Galaxy

Explore

V90 Aurora

Explore

V90 Elegance

Explore

V80 Galaxy

Explore

V80 Aurora

Explore

V80 Elegance

Explore

V70 Galaxy

Explore

V70 Aurora

Explore

V70 Elegance

Explore

Voyager Air

Explore

Classic

Explore

Extra

Explore

B385

Explore

Cibes C1

Explore

Cibes C0

Explore

Home LiftsPublicElderlyWheelchair

V90

Classic

V80

Extra

V70

C1

Air

C0

V90 Galaxy

Explore

V90 Aurora

Explore

V90 Elegance

Explore

V80 Galaxy

Explore

V80 Aurora

Explore

V80 Elegance

Explore

V70 Galaxy

Explore

V70 Aurora

Explore

V70 Elegance

Explore

Voyager Air

Explore

Classic

Explore

Extra

Explore

B385

Explore

Cibes C1

Explore

Cibes C0

Explore

ย้อนเวลาดูวิวัฒนาการนวัตกรรมระบบเทคโนโลยีลิฟท์บ้านตั้งแต่ปี 1990-ปัจจุบัน

ย้อนเวลาดูวิวัฒนาการนวัตกรรมระบบเทคโนโลยีลิฟท์บ้านตั้งแต่ปี 1990-ปัจจุบัน

วิวัฒนาการของ ลิฟท์บ้านระบบสกรู มีการพัฒนาการทำงานของลิฟท์ไปตามยุคสมัยเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย แรกเริ่มจนถึงปัจจุบันลิฟท์ระบบสกรูของ Cibes มีการพัฒนาระบบปฏิบัติการมาแล้ว 4 รุ่น ได้แก่ Eli, CiCon, EcoSilent และ EcoSilent 2.0

Eli : Mechanical lift เป็นระบบปฏิบัติ Generation 1 (เริ่มผลิตตั้งแต่ 1990 และได้เลิกผลิตในปี 2017)

Eli : Mechanical lift เป็นระบบปฏิบัติ Generation 1 (เริ่มผลิตตั้งแต่ 1990 และได้เลิกผลิตในปี 2017)

ระบบปฎิบัติการและการใช้งาน

 • ระบบปฏิบัติการเป็นแบบ Analog ทำงานแบบกลไก ไม่มีการบันทึกการใช้งานโดยคอมพิวเตอร์ โดยหากระบบมีปัญหาหรือขัดข้องยังคง​จำเป็นต้อง เรียกช่างเข้ามาเช็คและยังคงต้องจดรายละเอียดต่างๆแบบ manual
 • ลิฟท์สามารถรับคำสั่งได้ที่ละ 1 คำสั่ง สามารถทำงานภายใต้คำสั่งที่ไม่ซับซ้อน เช่น หากมีผู้โดยสารที่อยู่ภายในลิฟท์ต้องการกดลิฟท์ไปชั้น 3 และ 5 โดยผู้โดยสารที่ต้องการไปชั้น 5 กดเลือกชั้น 5 ก่อน แล้วอีกคนจึงกดไปที่เลข 3 ลิฟท์ระบบปฏิบัติการแบบ Eli จะรับเพียงคำสั่งแรก คือจะวิ่งไปจอดที่ชั้น 5 และจบการทำงานทันที หากต้องการไปชั้นอื่นๆ ผู้โดยสารจะต้องกดเลือกชั้นอีกครั้ง หรืออาจกล่าวได้ว่า ลิฟท์ไม่สามารถบันทึกคำสั่งได้ ถ้าจะสั่งงานต้องสั่งที่ละครั้งเท่านั้น ลิฟท์ Eli จึงสะดวกสำหรับผู้ที่ใช้งานลิฟท์ขึ้นลงเพียง 2 ชั้น หรือ ผู้ใช้งานมีความรู้ความเข้าใจการทำงานของลิฟท์เป็นอย่างดี

ระยะเคลื่อนที่

 • ลิฟท์รุ่น Eli มีระยะเคลื่อนที่อยู่ที่ 13 เมตร 

การบำรุงรักษา

 • การบำรุงรักษาต้องทำทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง)

ความปลอดภัย

 • มีแบตเตอรี่สำรองสำหรับช่วยเหลือผู้โดยสารที่กำลังใช้งานลิฟท์แล้วเกิดเหตุไฟฟ้าดับระหว่างใช้งาน เนื่องจาก Eli เป็นลิฟท์รุ่นแรกที่มีการทำงานเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างครบถ้วน
 • ลิฟท์รุ่นนี้ยังไม่ครอบคลุมถึงระบบการบำรุงรักษา เช่น หากแบตเตอรี่สำรองเสื่อมคุณภาพ ลิฟท์จะไม่แจ้งเตือนผู้ใช้ว่าลิฟท์อาจอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ 100% ก่อนการใช้งาน ผู้ใช้จึงต้องหมั่นสังเกตและจดจำกำหนดการเพื่อให้ช่างเข้าทำการตรวจสอบการทำงานของลิฟท์และบำรุงรักษาลิฟท์อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

CiCon : Intelligent lift เป็นระบบปฏิบัติ Generation 2 (เริ่มผลิตตั้งแต่ปี 2017-ปัจจุบัน)

CiCon : Intelligent lift เป็นระบบปฏิบัติ Generation 2 (เริ่มผลิตตั้งแต่ปี 2017-ปัจจุบัน)

ระบบปฎิบัติการและการใช้งาน

 • ลิฟท์ CiCon เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้งานลิฟท์มากกว่า 2 ชั้น รองรับผู้ใช้งานทั่วไปเพราะมีความสามารถคล้ายกับลิฟท์ที่พบเห็นอยู่ทั่วไป
 • เป็นรุ่นที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถรับคำสั่งที่ซับซ้อนได้ มีการจดจำคำสั่งที่ผู้ใช้สั่งงานก่อน (ประตูลิฟท์ปิด) จะเริ่มทำงานตามคำสั่ง เช่น หากมีผู้โดยสารที่อยู่ภายในลิฟท์ต้องการกดลิฟท์ไปชั้น 3 และ 6 ลิฟท์สามารถเก็บข้อมูลประมวลผลได้เลย ไม่ต้องรอให้ถึงชั้นที่ต้องการแล้วถึงจะกดชั้นถัดไปเหมือนระบบ Eli
 • เริ่มผลิตตั้งแต่ปี 2017 จนถึงปัจจุบัน สามารถสั่งการด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 • ระบบการทำงานแบบดิจิตอลที่มีความฉลาดมากขึ้น มีการเก็บข้อมูลของการทำงาน สามารถตรวจเช็คข้อมูล ตรวจสอบความผิดปกติของระบบได้ หรืออัพเกรดโปรแกรมได้  
 • มีบันทึการใช้งาน เช่น ระยะรอบการเคลื่อนที่
 • มีการเก็บข้อมูลการใช้งานรวมทั้งความผิดปกติของลิฟท์พร้อมบอกสาเหตุ
 • สามารถอัพเดทซอฟต์แวร์ได้ในรอบการเข้า Maintenance
 • Option พิเศษ เช่น ระบบ lock RFID
 • สามารถล็อคชั้นได้เพื่อความเป็นส่วนตัว

ระยะเคลื่อนที่

 • ลิฟท์รุ่น Cicon เพิ่มระยะเคลื่อนที่จาก 13 เมตรเป็น 20 เมตร

การบำรุงรักษา

 • การบำรุงรักษาต้องทำทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) 

ความปลอดภัย

 • เช่นเดียวกับรุ่น Eli มีแบตเตอรี่สำรองสำหรับช่วยเหลือผู้โดยสารที่กำลังใช้งานลิฟท์แล้วเกิดเหตุไฟฟ้าดับระหว่างใช้งาน 
 • CiCon ได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัยสำหรับการใช้งานอย่างครบถ้วนและฉลาดขึ้นด้วยการแจ้งเตือนเมื่อลิฟท์อยู่ในสถานะที่ไม่สมบูรณ์ เช่น
  • เมื่อแบตเตอรี่เสื่อมจนไม่สามารถเก็บไฟสำรองได้มากพอสำหรับช่วยเหลือผู้โดยสารในกรณีฉุกเฉินได้ ลิฟท์จะล็อคการทำงานของตัวเองเพื่อไม่ให้ผู้โดยสารเข้าใช้งานลิฟท์ที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงที่จะทำให้ผู้โดยสารติดอยู่ในลิฟท์หากเกิดไฟฟ้าดับขณะใช้งาน 
  • การแจ้งเตือนสาเหตุในกรณีที่ลิฟท์ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ เช่น มีการกด safety บางจุดไว้ทำให้ลิฟท์ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้
  • มีระบบการแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ
 • เบื้องต้นสามารถทำการ reset ระบบลิฟท์เองได้ถ้าเกิดการทำงานขัดข้อง  
 • มีใบรับรองระดับความสามารถในการรักษาความปลอดภัยระดับ 3 (SIL-3 : Safety Integrity Level 3
 • มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าหากว่าแบตเตอรี่สำรองใกล้จะหมดหรือเสื่อมสภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้อื่นใช้งานในระหว่างที่ลิฟท์ทำงานไม่สมบูรณ์

EcoSilent : Performance Lift เป็นระบบปฏิบัติ Generation 3 (เริ่มผลิตตั้งแต่ปี 2019-ปัจจุบัน)

EcoSilent : Performance Lift เป็นระบบปฏิบัติ Generation 3 (เริ่มผลิตตั้งแต่ปี 2019-ปัจจุบัน)

พัฒนาการระบบการใช้งานลิฟท์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการเปลี่ยนอุปกรณ์การใช้งานในการขับเคลื่อนลิฟท์ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในหลายๆด้าน เช่น 

ระบบปฎิบัติการและการใช้งาน

 • เป็นรุ่นที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากรุ่น CiCon คือนอกจากจะสามารถรับคำสั่งที่ซับซ้อนได้เหมือน CiCon แล้ว ยังเพิ่มคุณสมบัติพิเศษอีก 2 อย่างคือ ประหยัดพลังงานมากขึ้น (Eco) และลดเสียงการทำงานของมอเตอร์ให้เงียบกว่าเดิม (Silent)
  • Eco : ในส่วนของเรื่องการประหยัดพลังงาน เพราะมีการปรับปรุงสกรู พัฒนาระบบให้ใช้มอเตอร์ขนาดเล็กลงที่เพียง 1.5 กิโลวัตต์ และส่วนประกอบบางชิ้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานประหยัดทั้งในส่วนของพลังงานไฟฟ้ามากถึง 30%
  • Silent : ด้วยสกรูที่ชันขึ้นและมีกล่องเก็บเสียงอย่าง Silent box จึงช่วยให้เสียงการขับเคลื่อนลิฟท์ลดเหลือเพียง 40 เดซิเบล เพื่อให้ใช้งานลิฟท์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
 • เป็นระบบที่ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำมันหล่อลื่นตรงรางลิฟท์ โดยการเปลี่ยนมาใช้ล้อเลื่อน 

การบำรุงรักษา

 • ด้วยอุปกรณ์และระบบที่พัฒนาขึ้น จึงช่วยลดจำนวนการบำรุงรักษาเหลือเพียงแค่ 1 ครั้งต่อปี  ในขณะที่ลิฟท์ระบบอื่นต้องเข้าเช็คทุกๆเดือน หรืออย่างน้อย ทุก 3-6 เดือน

ระยะเคลื่อนที่

 • ลิฟท์รุ่น EcoSilent เพิ่มระยะเคลื่อนที่จาก 13 เมตรเป็น 20 เมตร (สูงสุด 6 จุดจอด)

ความปลอดภัย

 • เหมือนกับรุ่น CiCon ทั้งหมด

EcoSilent 2.0 : Even Safer Lift เป็นปฏิบัติ Generation 4 (เริ่มผลิตตั้งแต่ปี 2022-ปัจจุบัน)

EcoSilent 2.0 : Even Safer Lift เป็นปฏิบัติ Generation 4 (เริ่มผลิตตั้งแต่ปี 2022-ปัจจุบัน)

ระบบปฎิบัติการและการใช้งาน

 • ระบบกันสั่นสะเทือน ที่ล่าสุดทาง Cibes ได้พัฒนามาใช้ล้อเลื่อนยางไซส์ XXL เพื่อให้การขึ้น-ลงลิฟท์เป็นไปอย่างนุ่มนวลขึ้นโดยไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น และยังคงความเงียบอยู่ที่ 40 เดซิเบล เช่นเดิม
 • ระบบขับเคลื่อนรุ่นใหม่ล่าสุด ที่พัฒนาจนทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้ไว้ขึ้นสูงสุดที่ 0.25 เมตร/วินาที
 • ลิฟท์อัจฉริยะ Smart Lift ที่สามารถเชื่อมต่อกับ Cibes Control Center เพื่อให้ทาง Cibes สามารถ Monitor และ Remote เข้าระบบของลิฟท์จากทางไกลในกรณีที่ลิฟท์มีปัญหาหรือผู้ใช้ต้องการความช่วยเหลือ
 • ประตูแบบซาลูน เปิด 2 บาน ประหยัดพื้นที่มากขึ้น

การบำรุงรักษา

 • เหมือนกันกับ Gen 3 นั่นคือ มีการบำรุงรักษาเพียงปีละ 1 ครั้ง

ระยะเคลื่อนที่

 • ลิฟท์รุ่น EcoSilent มีระยะเคลื่อนที่ 20 เมตร (สูงสุด 8 จุดจอด)

ความปลอดภัย

 • อัพเกรดให้มี 2N ม่านแสงนิรภัย (Cutting-edge light curtain) ที่อยู่ตรงรอบๆตัวลิฟท์ด้านใน หากมีสิ่งใดไปอยู่ตรงเลเซอร์ ลิฟท์จะหยุดทันทีเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้ได้
 • ความปลอดภัยระดับสูงมาตรฐานสากล ด้วย TÜV SÜD Certification ผู้ให้บริการตรวจสอบและรับรองระบบระดับโลก, ได้รับการรับรอง ISO 9001 มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และ ได้รับการรับรองจาก LiftInstituut หน่วยงานชั้นนำของยุโรปที่เชี่ยวชาญด้านการรับรองลิฟท์


 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลิฟท์บ้านระบบสกรูของเรา สามารถติดต่อเราได้ที่ https://cibeslift.co.th/homelift เพื่อรับการติดต่อกลับพร้อมนำเสนอราคา

ให้เราติดต่อกลับ