ลิฟต์บ้าน ลิฟต์ขนาดเล็ก ราชบุรี

  • Kitiya 1
  • Kitiya 2
  • Kitiya 3

Cibes Aurora

จำนวนชั้น : 2 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายนอกบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1500 mm ( L3 )

สีปล่องลิฟต์ : Quartz 2

  • coming soon

Cibes Elegance

จำนวนชั้น : 4 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ช่องกลางบันได

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1500 mm ( L4 )

สีปล่องลิฟต์ : RAL9016

ลิฟต์บ้าน ลิฟต์ขนาดเล็ก เพชรบุรี

  • Mr.Narong Charoenphak 3
  • Mr.Narong Charoenphak 1
  • Mr.Narong Charoenphak 2

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 2 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในอาคาร

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1600 mm ( XL )

สีปล่องลิฟต์ : RAL9016

ลิฟต์บ้าน ลิฟต์ขนาดเล็ก ประจวบคีรีขันธ์

  • Dr.Krittavith Leartutsahakul 2
  • Dr.Krittavith Leartutsahakul 1

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 4 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ช่องกลางบันได

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1600 mm ( XL )

สีปล่องลิฟต์ : RAL9016