ลิฟต์บ้าน ลิฟต์ขนาดเล็ก ภูเก็ต

 • Mr.Martin1
 • Mr.Martin2

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 2 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายนอกบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 930 mm ( S6 )

สีปล่องลิฟต์ : RAL1013

 • Sea Pearl Beach1
 • Sea Pearl Beach3
 • Sea Pearl Beach2

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 6 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในอาคาร

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1600 mm ( XL )

สีปล่องลิฟต์ : AE03411122920

 • K.Tom 1
 • K.Tom2

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 3 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 930 mm ( S7 )

สีปล่องลิฟต์ : RAL7035

 • Ms.Tehmeena3
 • Ms.Tehmeena2
 • Ms.Tehmeena1

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 4 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายนอกบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1500 mm ( L3 )

สีปล่องลิฟต์ : RAL9016

ลิฟต์บ้าน ลิฟต์ขนาดเล็ก นครศรีธรรมราช

 • Mr.Pongpranot 2
 • Mr.Pongpranot1
 • Mr.Pongpranot3

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 2 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในอาคาร

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1000 x 1300 mm ( M3 )

สีปล่องลิฟต์ : RAL9016

 • Ms.Chuanpit 2
 • Ms.Chuanpit1
 • Ms.Chuanpit3

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 3 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1500 mm ( L4 )

สีปล่องลิฟต์ : RAL9016

ลิฟต์บ้าน ลิฟต์ขนาดเล็ก ตรัง

 • Ms Sukanya2
 • Ms Sukanya1

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 2 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1500 mm ( L4 )

สีปล่องลิฟต์ : EP03207525727

 • Bangkok Bank Trang Branch2
 • Bangkok Bank Trang Branch1
 • Bangkok Bank Trang Branch3

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 3 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในอาคาร

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1400 mm ( L1 )

สีปล่องลิฟต์ : RAL9016

ลิฟต์บ้าน ลิฟต์ขนาดเล็ก สงขลา

 • Ms Pornnapa 1
 • Ms Pornnapa 2
 • Ms Pornnapa 3

Cibes Aurora

จำนวนชั้น : 6 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ช่องกลางบันได

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1000 x 830 mm ( S3 )

สีปล่องลิฟต์ : BAE90100009135

ลิฟต์บ้าน ลิฟต์ขนาดเล็ก พังงา

 • Mr Seth1
 • Mr Seth2

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 4 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1400 mm ( L1 )

สีปล่องลิฟต์ : RAL9016

ลิฟต์บ้าน ลิฟต์ขนาดเล็ก สุราษฎร์ธานี

 • coming soon

Cibes Aurora

จำนวนชั้น : 2 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายนอกบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1500 mm ( L4 )

สีปล่องลิฟต์ : RAL9016