ลิฟต์บ้าน ลิฟต์ขนาดเล็ก นครราชสีมา ( โคราช )

 • BAANMA4
 • BAANMA3
 • BAANMA2
 • BAANMA1

Cibes V80 Aurora

จำนวนชั้น : 2 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ช่องกลางบันได

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1400 mm ( L1 )

สีปล่องลิฟต์ : Graphite Black

 • DB44831
 • DB44833
 • DB44832

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 3 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1500 mm ( L4 )

สีปล่องลิฟต์ : AE03054901120

 • DB447934 Mr.Chan Soponpanit Indoor 2 1000x1500 FEBUARY5 1
 • DB447934 Mr.Chan Soponpanit Indoor 2 1000x1500 FEBUARY5 2
 • DB447934 Mr.Chan Soponpanit Indoor 2 1000x1500 FEBUARY5 3

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 2 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ช่องกลางบันได

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1000 x 1500 mm ( L3 )

สีปล่องลิฟต์ : FEBUARY5

 • DB432966 Mr.Tham Indoor 2 1000x1500 RAL9016 3
 • DB432966 Mr.Tham Indoor 2 1000x1500 RAL9016 1
 • DB432966 Mr.Tham Indoor 2 1000x1500 RAL9016 2

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 2 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1000 x 1500 mm ( L3 )

สีปล่องลิฟต์ : RAL9016

 • DARIKA1
 • DARIKA2
 • DARIKA3

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 3 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1500 mm ( L4 )

สีปล่องลิฟต์ : RAL9016

ลิฟต์บ้าน ลิฟต์ขนาดเล็ก มหาสารคาม

 • K.Luttachai Cibeslift home elevator 1100x1500AZURITE2 1
 • K.Luttachai Cibeslift home elevator 1100x1500AZURITE2 2
 • K.Luttachai Cibeslift home elevator 1100x1500AZURITE2 3

Cibes V80 Limited

จำนวนชั้น : 2 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1500 mm ( L4 )

สีปล่องลิฟต์ : AZURITE2

ลิฟต์บ้าน ลิฟต์ขนาดเล็ก นครพนม

 • DB450229 Dr.kittisak 4 stop indoor 1000x830 Ral9016 5
 • DB450229 Dr.kittisak 4 stop indoor 1000x830 Ral9016 4
 • DB450229 Dr.kittisak 4 stop indoor 1000x830 Ral9016 3
 • DB450229 Dr.kittisak 4 stop indoor 1000x830 Ral9016 2

Cibes V80 Aurora

จำนวนชั้น : 4 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ช่องกลางบันได

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1000×830 mm ( S3 )

สีปล่องลิฟต์ : RAL9016

ลิฟต์บ้าน ลิฟต์ขนาดเล็ก ศรีสะเกษ

 • 8534043 Toumi Indoor 2 1000x1300RAL9016 2
 • 8534043 Toumi Indoor 2 1000x1300RAL9016 1

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 2 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1000 x 1300 mm ( M3 )

สีปล่องลิฟต์ : RAL9016