ลิฟต์บ้าน ลิฟต์ขนาดเล็ก เชียงใหม่

 • Vanda cibes lift home elevator 800x1217RAL9016 som1
 • Vanda cibes lift home elevator 800x1217RAL9016 som2
 • Vanda cibes lift home elevator 800x1217RAL9016 som3
 • Vanda cibes lift home elevator 800x1217RAL9016 som4
 • Vanda cibes lift home elevator 800x1217RAL9016 som5
 • Vanda cibes lift home elevator 800x1217RAL9016 som6
 • Vanda cibes lift home elevator 800x1217RAL9016 wa
 • Vanda cibes lift home elevator 800x1217RAL9016 wa1
 • Vanda cibes lift home elevator 800x1217RAL9016 wa2
 • Vanda cibes lift home elevator 800x1217RAL9016 wa3
 • Vanda cibes lift home elevator 800x1217RAL9016 wa4
 • Vanda cibes lift home elevator 800x1217RAL9016 wa5
 • Vanda cibes lift home elevator 800x1217RAL9016 wa6
 • Vanda cibes lift home elevator 800x1217RAL9016 wa7
 • Vanda cibes lift home elevator 800x1217RAL9016 wa8

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 3 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายนอก

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 800 x 1217 mm

สีปล่องลิฟต์ : RAL9016

 • Chinnapatr cibes lift home elevator 800X1217GlacialSlateGrey เหมียว9
 • Chinnapatr cibes lift home elevator 800X1217GlacialSlateGrey เหมียว8
 • Chinnapatr cibes lift home elevator 800X1217GlacialSlateGrey เหมียว1
 • Chinnapatr cibes lift home elevator 800X1217GlacialSlateGrey เหมียว2
 • Chinnapatr cibes lift home elevator 800X1217GlacialSlateGrey เหมียว3
 • Chinnapatr cibes lift home elevator 800X1217GlacialSlateGrey เหมียว4
 • Chinnapatr cibes lift home elevator 800X1217GlacialSlateGrey เหมียว5
 • Chinnapatr cibes lift home elevator 800X1217GlacialSlateGrey เหมียว6
 • Chinnapatr cibes lift home elevator 800X1217GlacialSlateGrey เหมียว7

Cibes V80 Elegance

จำนวนชั้น : 3 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ในปล่อง

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 800 x 1250 mm

สีปล่องลิฟต์ : Glacial Slate Grey

 • DB453257 ChiangmaiC.M. Indoor 4 1100x1200 RAL9016 C1Pure 3
 • DB453257 ChiangmaiC.M. Indoor 4 1100x1200 RAL9016 C1Pure 2
 • DB453257 ChiangmaiC.M. Indoor 4 1100x1200 RAL9016 C1Pure 1

Cibes C1 Pure

จำนวนชั้น : 4 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ในปล่อง

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1200 mm

สีปล่องลิฟต์ : RAL9016

 • DB450844 Khun Bee Tannaipol Indoor 4 1100x1500 RAL9016
 • DB450844 Khun Bee Tannaipol Indoor 4 1100x1500 RAL9016 1
 • DB450844 Khun Bee Tannaipol Indoor 4 1100x1500 RAL9016 2

Cibes V80 Aurora

จำนวนชั้น : 4 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ช่องกลางบันได

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1500 mm ( L4 )

สีปล่องลิฟต์ : RAL9016

 • Ms Amornrat Kobkijpanichpol A4000 Eli

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 5 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในอาคาร

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 800 x 830 mm ( S1 )

สีปล่องลิฟต์ : RAL9016

ลิฟต์บ้าน ลิฟต์ขนาดเล็ก เชียงราย

 • coming soon

Cibes V80  Aurora

จำนวนชั้น : 3 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1500 mm ( L4 )

สีปล่องลิฟต์ :  Roman Bronze