การติดตั้งลิฟต์ในภาคตะวันออก

 

 

ชลบุรี

 • บริษัท ออโต้ โซน จำกัด A5000 Eli 3
 • บริษัท ออโต้ โซน จำกัด A5000 Eli 1
 • ออโต้ โซน จำกัด A5000 Eli 2

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 3 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในอาคาร

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1000 x 1500 mm ( L3 )

สีปล่องลิฟต์ : RAL9017

 • 449384 Sompong Commercial Indoor Aurora 2 1100x1500 JANUARY2 1
 • 449384 Sompong Commercial Indoor Aurora 2 1100x1500 JANUARY2 2
 • 449384 Sompong Commercial Indoor Aurora 2 1100x1500 JANUARY2 3

Cibes V80 Aurora

จำนวนชั้น : 2 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1500 mm ( L4 )

สีปล่องลิฟต์ : JANUARY2

 • DB437168 Sethiwan K.Sriwan Indoor 2 1100x1500 RAL9016 1
 • DB437168 Sethiwan K.Sriwan Indoor 2 1100x1500 RAL9016 2
 • DB437168 Sethiwan K.Sriwan Indoor 2 1100x1500 RAL9016 3

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 2 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ช่องกลางบันได

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1500 mm ( L4 )

สีปล่องลิฟต์ : RAL9016

 • 1100x1500 RAL9016Mr.Paul pattaya 3
 • 1100x1500 RAL9016Mr.Paul pattaya 2
 • 1100x1500 RAL9016Mr.Paul pattaya 1

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 3 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : Penthouse ชั้น 55

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1500 mm ( L4 )

สีปล่องลิฟต์ : RAL9016

 • Siam Wellness Group K.Chanint 3
 • Siam Wellness Group K.Chanint 1
 • Siam Wellness Group K.Chanint 2

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 4 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในอาคาร

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1000 x 1500 mm ( L3 )

สีปล่องลิฟต์ : RAL9016

 • Mr.Hans Alexandersson

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 3 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 800 x 1250 mm ( M1 )

สีปล่องลิฟต์ : RAL9016

 • coming soon

Cibes AIR

จำนวนชั้น : 3 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 900 x 1500 mm ( L2 )

สีปล่องลิฟต์ : Quartz 2

จันทบุรี

 • ThePier Cibeslift home elevator 1100x1500BAE60100009235 1
 • ThePier Cibeslift home elevator 1100x1500BAE60100009235 2
 • ThePier Cibeslift home elevator 1100x1500BAE60100009235 3

Cibes V80 Elegance

จำนวนชั้น : 4 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายนอกอาคาร

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1500 mm ( L4 )

สีปล่องลิฟต์ : BAE60100009235

ระยอง

 • Mr.Vera cibes lift home elevator 1100x1467RAL9016 นุ๊ก3
 • Mr.Vera cibes lift home elevator 1100x1467RAL9016 นุ๊ก1
 • Mr.Vera cibes lift home elevator 1100x1467RAL9016 นุ๊ก4
 • Mr.Vera cibes lift home elevator 1100x1467RAL9016 air1
 • Mr.Vera cibes lift home elevator 1100x1467RAL9016 air2
 • Mr.Vera cibes lift home elevator 1100x1467RAL9016 air3
 • Mr.Vera cibes lift home elevator 1100x1467RAL9016 air4
 • Mr.Vera cibes lift home elevator 1100x1467RAL9016 นุ๊ก5
 • Mr.Vera cibes lift home elevator 1100x1467RAL9016 นุ๊ก6
 • Mr.Vera cibes lift home elevator 1100x1467RAL9016 นุ๊ก7
 • Mr.Vera cibes lift home elevator 1100x1467RAL9016 นุ๊ก8
 • Mr.Vera cibes lift home elevator 1100x1467RAL9016 นุ๊ก9

Cibes Elegance

จำนวนชั้น : 2 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายนอกบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1500 mm

สีปล่องลิฟต์ : RAL9016

 

 • coming soon

Cibes AIR

จำนวนชั้น : 3 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1500 mm ( L4 )

สีปล่องลิฟต์ : RAL9016