ลิฟต์บ้าน ลิฟต์ขนาดเล็ก กรุงเทพมหานคร

 • cibes lift home elevator 1
 • cibes lift home elevator 4
 • cibes lift home elevator 3
 • cibes lift home elevator 2

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 2 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายนอกบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1467 mm

สีปล่องลิฟต์ : Gracial Slate Grey

 • cibes lift home elevator 1
 • cibes lift home elevator 4
 • cibes lift home elevator 3
 • cibes lift home elevator 2

Cibes Air

จำนวนชั้น : 2 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1500 mm

สีปล่องลิฟต์ : AE03057701520

 • cibes lift home elevator 1
 • cibes lift home elevator 4
 • cibes lift home elevator 3
 • cibes lift home elevator 2

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 2 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายนอกบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1000 x 830 mm

สีปล่องลิฟต์ : RAL9016

 • cibes lift home elevator 4
 • cibes lift home elevator 3
 • cibes lift home elevator 2
 • cibes lift home elevator 1

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 2 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายนอกบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1367 mm

สีปล่องลิฟต์ : RAL7024

 • Medez3 ลิฟต์ cibes lift home elevator 1100x2200AE20111000820 4
 • Medez3 ลิฟต์ cibes lift home elevator 1100x2200AE20111000820 3
 • Medez3 ลิฟต์ cibes lift home elevator 1100x2200AE20111000820 2
 • Medez3 ลิฟต์ cibes lift home elevator 1100x2200AE20111000820 1

Cibes Extra

จำนวนชั้น : 3 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 2200 mm

สีปล่องลิฟต์ : AE20111000820

 • 01 DB453910 U Fam Outdoor 6 1000x1500 RAL9006 3
 • 01 DB453910 U Fam Outdoor 6 1000x1500 RAL9006 2
 • 01 DB453910 U Fam Outdoor 6 1000x1500 RAL9006 1

Cibes Aurora

จำนวนชั้น : 6 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายนอกบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1000 x 1500 mm

สีปล่องลิฟต์ : RAL9006

 • SLC ลิฟต์ cibes lift home elevator 1100x1597 RAL9016 1
 • SLC ลิฟต์ cibes lift home elevator 1100x1597 RAL9016 2
 • SLC ลิฟต์ cibes lift home elevator 1100x1597 RAL9016 3
 • SLC ลิฟต์ cibes lift home elevator 1100x1597 RAL9016 4
 • SLC ลิฟต์ cibes lift home elevator 1100x1597 RAL9016 5

Cibes Air

จำนวนชั้น : 4 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1597 mm

สีปล่องลิฟต์ : RAL9016

 • Cibeslift liftthailand Home lift Smalllift ลิฟต์บ้าน ลิฟต์ภายนอกอาคาร 1100x1500 February4 K. sawitree 07
 • Cibeslift liftthailand Home lift Smalllift ลิฟต์บ้าน ลิฟต์ภายนอกอาคาร 1100x1500 February4 K. sawitree 06
 • Cibeslift liftthailand Home lift Smalllift ลิฟต์บ้าน ลิฟต์ภายนอกอาคาร 1100x1500 February4 K. sawitree 01
 • Home Lift ลิฟต์ภายนอกอาคาร 1100x1500 mm. สีfebruary4 K. sawitree 08
 • ลิฟต์บ้าน Home Lift ลิฟต์ภายนอกอาคาร 1100x1500 mm. สีfebruary4 K. sawitree 05
 • Cibeslift liftthailand Home lift Smalllift ลิฟต์บ้าน ลิฟต์ภายนอกอาคาร 1100x1500 February4 K. sawitree 08

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 2 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายนอกบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1500 mm

สีปล่องลิฟต์ : february4

 • Home Lift ลิฟต์บ้าน ลิฟท์ซีเบส นนท์06
 • Home Lift ลิฟต์บ้าน ลิฟท์ซีเบส นนท์03
 • Home Lift ลิฟต์บ้าน ลิฟท์ซีเบส เบส 03
 • Home Lift ลิฟต์บ้าน ลิฟท์ซีเบส เบส 01
 • Home Lift ลิฟต์บ้าน ลิฟท์ซีเบส นนท์15
 • Home Lift ลิฟต์บ้าน ลิฟท์ซีเบส นนท์07

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 3 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1500 mm

สีปล่องลิฟต์ : AE03059900320

 • Home Lift ลิฟต์บ้าน ลิฟท์ซีเบส Ling Wilai บอล09
 • Home Lift ลิฟต์บ้าน ลิฟท์ซีเบส Ling Wilai บอล31
 • Home Lift ลิฟต์บ้าน ลิฟท์ซีเบส Ling Wilai บอล28
 • Home Lift ลิฟต์บ้าน ลิฟท์ซีเบส Ling Wilai บอล08
 • Home Lift ลิฟต์บ้าน ลิฟท์ซีเบส Ling Wilai บอล06
 • Home Lift ลิฟต์บ้าน ลิฟท์ซีเบส Ling Wilai บอล05
 • Home Lift ลิฟต์บ้าน ลิฟท์ซีเบส Ling Wilai ก้อย 03

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 5 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1000 x 1500 mm

สีปล่องลิฟต์ : Ral906

 • Home Lift ลิฟต์บ้าน ลิฟท์ซีเบส Top Star Khun Tatchai ก้อย 01
 • Top Star Khun Tatchai 04tum
 • Top Star Khun Tatchai 02tum
 • Top Star Khun Tatchai 01tum

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 5 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 900 x 1500 mm

สีปล่องลิฟต์ : AE03051101320

 • DB447775 Mr.Chitphudith Residential Indoor A5000 2ชั้น 10001500AE03215113920 Aurite4เอก3
 • Home Lift ลิฟต์บ้าน ลิฟท์ซีเบส K.Chinpudit อ้วน 01
 • DB447775 Mr.Chitphudith Residential Indoor A5000 2ชั้น 10001500AE03215113920 Aurite4เอก9
 • DB447775 Mr.Chitphudith Residential Indoor A5000 2ชั้น 10001500AE03215113920 Aurite4เอก8
 • DB447775 Mr.Chitphudith Residential Indoor A5000 2ชั้น 10001500AE03215113920 Aurite4เอก7
 • DB447775 Mr.Chitphudith Residential Indoor A5000 2ชั้น 10001500AE03215113920 Aurite4เอก2
 • DB447775 Mr.Chitphudith Residential Indoor A5000 2ชั้น 10001500AE03215113920 Aurite4เอก1

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 2 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1000 x 1500 mm

สีปล่องลิฟต์ : AE03215113920

 • Home Lift ลิฟต์บ้าน ลิฟท์ซีเบส Yingluck Thairath ตั้ม 08
 • Home Lift ลิฟต์บ้าน ลิฟท์ซีเบส Yingluck Thairath บอล 05
 • Home Lift ลิฟต์บ้าน ลิฟท์ซีเบส Yingluck Thairath บอล 04
 • Home Lift ลิฟต์บ้าน ลิฟท์ซีเบส Yingluck Thairath ตั้ม 16

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 4 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1405 x 1980 mm

สีปล่องลิฟต์ : Ral9016

 • ลิฟต์บ้าน Home Lift outdoor 1100x1500 mm. สีRAL9006 Mr.Chamnan 01
 • ลิฟต์บ้าน Home Lift outdoor 1100x1500 mm. สีRAL9006 Mr.Chamnan 09
 • ลิฟต์บ้าน Home Lift outdoor 1100x1500 mm. สีRAL9006 Mr.Chamnan 08
 • ลิฟต์บ้าน Home Lift outdoor 1100x1500 mm. สีRAL9006 Mr.Chamnan 05
 • ลิฟต์บ้าน Home Lift outdoor 1100x1500 mm. สีRAL9006 Mr.Chamnan 03

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 4 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายนอกบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1500 mm

สีปล่องลิฟต์ : Ral9006

 • DB449872 Ms.Kanokwal Indoor 3 1100x1500 AE03117173520 Elegance 1
 • K.Kanokwal Kositpipat DB449872 3stop 1100x1500 AE03117173520 วา1
 • K.Kanokwal Kositpipat DB449872 3stop 1100x1500 AE03117173520 เบส6
 • DB449872 Ms.Kanokwal Indoor 3 1100x1500 AE03117173520 Elegance 4
 • DB449872 Ms.Kanokwal Indoor 3 1100x1500 AE03117173520 Elegance 3

Cibes Aurora

จำนวนชั้น : 3 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1500 mm

สีปล่องลิฟต์ : AE03117173520

 • 20220715 044052838 iOS
 • 20220715 035119454 iOS
 • 20220715 044130424 iOS
 • 20220715 044149560 iOS
 • 20220715 044159180 iOS
 • 20220715 044243229 iOS

Cibes Galaxy

จำนวนชั้น : 4 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1400 mm (L1)

สีปล่องลิฟต์ : RAL9016

 • 7 Chodthanawat cibes lift home elevator 1100x1500 RAL9016 tum4
 • 7 Chodthanawat cibes lift home elevator 1100x1500 RAL9016 tum17
 • 7 Chodthanawat cibes lift home elevator 1100x1500 RAL9016 tum19
 • 7 Chodthanawat cibes lift home elevator 1100x1500 RAL9016 tum20
 • 7 Chodthanawat cibes lift home elevator 1100x1500 RAL9016 tum21
 • 7 Chodthanawat cibes lift home elevator 1100x1500 RAL9016 tum23
 • 7 Chodthanawat cibes lift home elevator 1100x1500 RAL9016 tum3
 • 7 Chodthanawat cibes lift home elevator 1100x1500 RAL9016 tum9
 • 7 Chodthanawat cibes lift home elevator 1100x1500 RAL9016 tum11
 • 7 Chodthanawat cibes lift home elevator 1100x1500 RAL9016 tum14

Cibes Air

จำนวนชั้น : 2 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายนอกบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1500 mm (L4)

สีปล่องลิฟต์ : RAL9016

 • 17 Thawinee cibes lift home elevator 1000x1500RAL9005 wa4
 • 17 Thawinee cibes lift home elevator 1000x1500RAL9005 wa6
 • 17 Thawinee cibes lift home elevator 1000x1500RAL9005 wa1
 • 17 Thawinee cibes lift home elevator 1000x1500RAL9005 wa3

Cibes V80 Aurora

จำนวนชั้น : 4 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ช่องกลางบันได

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1000 x 1500 mm (L3)

สีปล่องลิฟต์ : RAL9005

 • 18 S ALL Cibeslift home elevator 1100x1400RAL9016wa5
 • 17 S ALL Cibeslift home elevator 1100x1400RAL9016wa2
 • 18 S ALL Cibeslift home elevator 1100x1400RAL9016wa1
 • 17 S ALL Cibeslift home elevator 1100x1400RAL9016wa8
 • 18 S ALL Cibeslift home elevator 1100x1400RAL9016wa2
 • 18 S ALL Cibeslift home elevator 1100x1400RAL9016wa6
 • 18 S ALL Cibeslift home elevator 1100x1400RAL9016wa7
 • 18 S ALL Cibeslift home elevator 1100x1400RAL9016wa10
 • 17 S ALL Cibeslift home elevator 1100x1400RAL9016wa1
 • 17 S ALL Cibeslift home elevator 1100x1400RAL9016wa3

Cibes V80 Aurora

จำนวนชั้น : 3 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ช่องกลางบันได

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1400 mm (L1)

สีปล่องลิฟต์ : RAL9016

 • 15 Kanyaphatลิฟต์บ้าน ซีเบส ลิฟท์ Home Elevator Cibes Lift1100x930RAL9016 2
 • 15 Kanyaphatลิฟต์บ้าน ซีเบส ลิฟท์ Home Elevator Cibes Lift1100x930RAL9016 1
 • 15 Kanyaphatลิฟต์บ้าน ซีเบส ลิฟท์ Home Elevator Cibes Lift1100x930RAL9016 3

Cibes V80 Galaxy

จำนวนชั้น : 4 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 930 mm (S7)

สีปล่องลิฟต์ : RAL9016

 • DB437722Ms.SuthanaK.PomResidential OutdoorA5000 2ชั้น 1100x1500 AE03411122920 2
 • DB437722Ms.SuthanaK.PomResidential OutdoorA5000 2ชั้น 1100x1500 AE03411122920 1
 • DB437722Ms.SuthanaK.PomResidential OutdoorA5000 2ชั้น 1100x1500 AE03411122920 3

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 2 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายนอกบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1500 mm (L4)

สีปล่องลิฟต์ : AE03411122920

 • DB437728 Hthai Indoor 2 1100x1400 RAL9004 1
 • DB437728 Hthai Indoor 2 1100x1400 RAL9004 2
 • DB437728 Hthai Indoor 2 1100x1400 RAL9004 3

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 2 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในอาคาร

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1400 mm (L1)

สีปล่องลิฟต์ : RAL9004

 • 22 DB442909 DeepHarmonicare Indoor 2 1000x2000 RAL9016 3
 • 22 DB442909 DeepHarmonicare Indoor 2 1000x2000 RAL9016 1
 • 22 DB442909 DeepHarmonicare Indoor 2 1000x2000 RAL9016 2

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 2 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในอาคาร

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1000 x 2000 mm

สีปล่องลิฟต์ : RAL9016

 • DB444111 Nattaphol 6 stop 1100x930 RAL9016 4
 • DB444111 Nattaphol 6 stop 1100x930 RAL9016 2
 • DB444111 Nattaphol 6 stop 1100x930 RAL9016 3
 • DB444111 Nattaphol 6 stop 1100x930 RAL9016 1

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 6 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในอาคาร

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 930 mm (S7)

สีปล่องลิฟต์ : RAL9016

 • DB445455 Excellenceform Company La Z BoyCommercial outdoor A5000 4ชั้น 1100x1600 RAL9016 2
 • DB445455 Excellenceform Company La Z BoyCommercial outdoor A5000 4ชั้น 1100x1600 RAL9016 3
 • DB445455 Excellenceform Company La Z BoyCommercial outdoor A5000 4ชั้น 1100x1600 RAL9016 1
 • DB445455 Excellenceform Company La Z BoyCommercial outdoor A5000 4ชั้น 1100x1600 RAL9016 4

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 4 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายนอกอาคาร

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1600 mm (XL)

สีปล่องลิฟต์ : RAL9016

 • DB442893 Baan Suan Plu1 Indoor 3 1100x1600 Romanrose 2
 • DB442893 Baan Suan Plu1 Indoor 3 1100x1600 Romanrose 1

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 3 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในอาคาร

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1600 mm (XL)

สีปล่องลิฟต์ : Romanrose

 • Sakura Spa 1100x1500 Roman Gold Cibeslift Elevator ลิฟต์ภายใน ลิฟต์บ้าน 4 ชั้น 1
 • Sakura Spa 1100x1500 Roman Gold Cibeslift Elevator ลิฟต์ภายใน ลิฟต์บ้าน 4 ชั้น 2
 • Sakura Spa 1100x1500 Roman Gold Cibeslift Elevator ลิฟต์ภายใน ลิฟต์บ้าน 4 ชั้น 3

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 4 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในอาคาร

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1500 mm (L4)

สีปล่องลิฟต์ : Roman Gold

 • 4Ritchard ลิฟต์บ้าน ซีเบส ลิฟท์ Home Elevator Cibes Lift 1405x2480RAL9016 7
 • 4Ritchard ลิฟต์บ้าน ซีเบส ลิฟท์ Home Elevator Cibes Lift 1405x2480RAL9016 5
 • 4Ritchard ลิฟต์บ้าน ซีเบส ลิฟท์ Home Elevator Cibes Lift 1405x2480RAL9016 6

Cibes Extra

จำนวนชั้น : 2 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายนอก

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1405 x 2480 mm

สีปล่องลิฟต์ : RAL9016

 • 4Ritchard ลิฟต์บ้าน ซีเบส ลิฟท์ Home Elevator Cibes Lift 1405x2480RAL9016 4
 • 4Ritchard ลิฟต์บ้าน ซีเบส ลิฟท์ Home Elevator Cibes Lift 1405x2480RAL9016 3
 • 4Ritchard ลิฟต์บ้าน ซีเบส ลิฟท์ Home Elevator Cibes Lift 1405x2480RAL9016 2
 • 4Ritchard ลิฟต์บ้าน ซีเบส ลิฟท์ Home Elevator Cibes Lift 1405x2480RAL9016 1

Cibes Extra

จำนวนชั้น : 2 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายนอก

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1405 x 2480 mm

สีปล่องลิฟต์ : RAL9016

 • 15 DB448533 K.Sasithorn Indoor 4 1100x1500 FEBUARY5 2
 • 15 DB448533 K.Sasithorn Indoor 4 1100x1500 FEBUARY5 1
 • 15 DB448533 K.Sasithorn Indoor 4 1100x1500 FEBUARY5 3

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 4 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1500 mm ( L4 )

สีปล่องลิฟต์ : FEBUARY5

 • 16 DB449654 Mr.Aunchalin TQM Indoor 3 1100x1500 Glacia Slate Grey 2
 • 16 DB449654 Mr.Aunchalin TQM Indoor 3 1100x1500 Glacia Slate Grey 3
 • 16 DB449654 Mr.Aunchalin TQM Indoor 3 1100x1500 Glacia Slate Grey 1

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 3 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1500 mm ( L4 )

สีปล่องลิฟต์ : Glacia Slate Grey

 • 24 DB449943 Nathaphon Indoor 3 1000x1300 RAL9016 1
 • 24 DB449943 Nathaphon Indoor 3 1000x1300 RAL9016 2
 • 24 DB449943 Nathaphon Indoor 3 1000x1300 RAL9016 3

Cibes V80 Aurora

จำนวนชั้น : 3 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1000 x 1300 mm ( M3 )

สีปล่องลิฟต์ : RAL9016

 • 450228 FourartMr.PhitiResidential Indoor Elegance2ชั้น1000x930 BAE60100009235 2
 • 450228 FourartMr.PhitiResidential Indoor Elegance2ชั้น1000x930 BAE60100009235 1
 • 450228 FourartMr.PhitiResidential Indoor Elegance2ชั้น1000x930 BAE60100009235 3

Cibes V80 Elegance

จำนวนชั้น : 2 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1000 x 930 mm ( S6 )

สีปล่องลิฟต์ : BAE60100009235

 • 01 DB453662 K.Natthapong K.Fiat Indoor 5 930x1100 RAL9016 2
 • 01 DB453662 K.Natthapong K.Fiat Indoor 5 930x1100 RAL9016 3
 • 01 DB453662 K.Natthapong K.Fiat Indoor 5 930x1100 RAL9016 1

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 5 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายนอกบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 930 mm ( S7 )

สีปล่องลิฟต์ : RAL9016

 • 2K.Thiraya ลิฟต์บ้าน ซีเบส ลิฟท์ Home Elevator Cibes Lift 1000x930AE03053300920 3
 • 2K.Thiraya ลิฟต์บ้าน ซีเบส ลิฟท์ Home Elevator Cibes Lift 1000x930AE03053300920 2
 • 2K.Thiraya ลิฟต์บ้าน ซีเบส ลิฟท์ Home Elevator Cibes Lift 1000x930AE03053300920 1

Cibes V80 Elegance

จำนวนชั้น : 3 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1000 x 930 mm ( S6 )

สีปล่องลิฟต์ : AE03053300920

 • 16 DB454586 Mr.Sarit Indoor 2 900x1500 RAL9016 Aurora 2
 • 16 DB454586 Mr.Sarit Indoor 2 900x1500 RAL9016 Aurora 3
 • 16 DB454586 Mr.Sarit Indoor 2 900x1500 RAL9016 Aurora 1

Cibes V80 Aurora

จำนวนชั้น : 2 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ช่องกลางบันได

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 900 x 1500 mm ( L2 )

สีปล่องลิฟต์ : RAL9016

 • DB434065 Dr.Kulthorn Indoor 2 1100x1600 AE03217050620 1
 • DB434065 Dr.Kulthorn Indoor 2 1100x1600 AE03217050620 2
 • DB434065 Dr.Kulthorn Indoor 2 1100x1600 AE03217050620 3

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 2 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ช่องกลางบันได

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1600 mm ( XL )

สีปล่องลิฟต์ : AE03217050620

 • 434412 Bundit Residential indoor A7000 3 1100x1500 AE03217049320 2
 • 434412 Bundit Residential indoor A7000 3 1100x1500 AE03217049320 1
 • 434412 Bundit Residential indoor A7000 3 1100x1500 AE03217049320 3

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 3 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1500 mm ( L4 )

สีปล่องลิฟต์ : AE03217049320

 • Ms.Chantana Kimpai A5000 3ชั้น 1100x1500 AE03217050520 2
 • Ms.Chantana Kimpai A5000 3ชั้น 1100x1500 AE03217050520 1
 • Ms.Chantana Kimpai A5000 3ชั้น 1100x1500 AE03217050520 3

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 3 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1500 mm ( L4 )

สีปล่องลิฟต์ : AE03217050520

 • Mr.Chitphudith Residential Indoor A5000 2ชั้น 10001500AE03215113920 1
 • Mr.Chitphudith Residential Indoor A5000 2ชั้น 10001500AE03215113920 2

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 2 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1000 x 1500 mm ( L3 )

สีปล่องลิฟต์ : AE03215113920

 • K.Danucha 1100x1500 AE03217131820 3
 • K.Danucha 1100x1500 AE03217131820 1
 • K.Danucha 1100x1500 AE03217131820 2

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 3 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ช่องกลางบันได

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1500 mm ( L4 )

สีปล่องลิฟต์ : AE03217131820

 • K.Kamolrat K.Nid1
 • K.Kamolrat K.Nid2
 • K.Kamolrat K.Nid3

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 2 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายนอกบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1600 mm ( XL )

สีปล่องลิฟต์ : AE03411122820

 • ลิฟต์1 1
 • ลิฟต์2 1
 • ลิฟต์3 1

Cibes V80 Aurora

จำนวนชั้น : 3 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 800×830 mm ( S1 )

สีปล่องลิฟต์ : RAL9016

 • Ms.SarunyaMimRama32
 • Ms.SarunyaMimRama3 3
 • Ms.SarunyaMimRama3 1

Cibes V80 Elegance

จำนวนชั้น : 2 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายนอกบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1500 mm ( L4 )

สีปล่องลิฟต์ : AE03117173520

 • Khun Sinaporn1
 • Khun Sinaporn 2
 • Khun Sinaporn3

Cibes V80 Elegance

จำนวนชั้น : 4 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ช่องกลางบันได

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 930 mm ( S7 )

สีปล่องลิฟต์ : RAL9016

 • suchit 2
 • suchit 1

Cibes V80 Aurora

จำนวนชั้น : 4 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ช่องกลางบันได

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1500 mm ( L4 )

สีปล่องลิฟต์ : RAL9016

 • ร้านอาหารคั่วกลิ้ง 1
 • ร้านอาหารคั่วกลิ้ง 2

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 4 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ช่องกลางบันได

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 900 x 1500 mm ( L2 )

สีปล่องลิฟต์ : RAL6033

 • Maleenon1
 • Maleenon2
 • Maleenon3

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 2 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1500 mm ( L4 )

สีปล่องลิฟต์ : AE03411122820

 • Lpn2
 • Lpn1

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 3 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1000 x 1500 mm ( L3 )

สีปล่องลิฟต์ : RAL9016

ลิฟต์บ้าน ลิฟต์ขนาดเล็ก สมุทรปราการ

 • Ms.Panpanas Vikitsreth Mega Bangna2
 • Ms.Panpanas Vikitsreth Mega Bangna 1

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 3 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1500 mm ( L4 )

สีปล่องลิฟต์ : AE03411122920

 • DB434050 RTL Equipment Co.Ltd . Residential A5000 2ชั้น 1000x1500 AE03411122820 3
 • DB434050 RTL Equipment Co.Ltd . Residential A5000 2ชั้น 1000x1500 AE03411122820 2
 • DB434050 RTL Equipment Co.Ltd . Residential A5000 2ชั้น 1000x1500 AE03411122820 1

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 2 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายนอกบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1000 x 1500 mm ( L3 )

สีปล่องลิฟต์ : AE03411122820

 • MQDC1
 • MQDC2

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 2 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในอาคาร

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 930 mm ( S7 )

สีปล่องลิฟต์ : Anodic Brown

 • Boonyon1
 • Boonyon2

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 2 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1000 x 1500 mm ( L3 )

สีปล่องลิฟต์ : RAL9016

 • DB453141 Innopack K.Kwan Residential Indoor 2 A5 1100x1500 RAL9016

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 2 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1500 mm ( L4 )

สีปล่องลิฟต์ : RAL9016

 • coming soon

Cibes V80 Aurora

จำนวนชั้น : 2 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1000 x 1300 mm ( M3 )

สีปล่องลิฟต์ : BAE90100009135

ลิฟต์บ้าน ลิฟต์ขนาดเล็ก นครปฐม

 • 2
 • อีซูซุอึ้งง่วนไต๋1

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 5 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในอาคาร

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1500 mm ( L4 )

สีปล่องลิฟต์ : AE03411122820

 • a8000 1
 • a8000 2

Cibes Extra

จำนวนชั้น : 5 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในอาคาร

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1400 x 2480 mm

สีปล่องลิฟต์ : RAL9004

 • casapapa 2
 • casapapa 1

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 3 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในอาคาร

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1000 x 2000 mm

สีปล่องลิฟต์ : RAL9016

ลิฟต์บ้าน ลิฟต์ขนาดเล็ก นนทบุรี

 • 9Private ลิฟต์บ้าน ซีเบส ลิฟท์ Home Elevator Cibes Lift 1000x930OrientalGreyBeigenatt1
 • 9Private ลิฟต์บ้าน ซีเบส ลิฟท์ Home Elevator Cibes Lift 1000x930OrientalGreyBeigenatt2
 • 9Private ลิฟต์บ้าน ซีเบส ลิฟท์ Home Elevator Cibes Lift 1000x930OrientalGreyBeigenatt3

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 3 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ช่องกลางบันได

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1000 x 930 mm ( S6 )

สีปล่องลิฟต์ : Oriental Grey Beige

 • Home lift Commerciallift ลิฟต์ร้านอาหาร ลิฟต์บ้าน 1100x1500 AE03117173520 ฮั่วเ ซ่ง ฮง3
 • Home lift Commerciallift ลิฟต์ร้านอาหาร ลิฟต์บ้าน 1100x1500 AE03117173520 ฮั่วเ ซ่ง ฮง1
 • Home lift Commerciallift ลิฟต์ร้านอาหาร ลิฟต์บ้าน 1100x1500 AE03117173520 ฮั่วเ ซ่ง ฮง2

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 2 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในอาคาร

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1500 mm ( L4 )

สีปล่องลิฟต์ : AE03117173520

 • DB441191 Somchai mechanic 5 stop 1100x1400 RAL9016 1
 • DB441191 Somchai mechanic 5 stop 1100x1400 RAL9016 2

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 5 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1400 mm ( L1 )

สีปล่องลิฟต์ : RAL9016

ลิฟต์บ้าน ลิฟต์ขนาดเล็ก ปทุมธานี

 • DB453540 CNC K.Sommart Indoor A5000 2 1100x1500 AE03213111220 1
 • DB453540 CNC K.Sommart Indoor A5000 2 1100x1500 AE03213111220 3
 • DB453540 CNC K.Sommart Indoor A5000 2 1100x1500 AE03213111220 2

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 2 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ช่องกลางบันได

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1500 mm ( L4 )

สีปล่องลิฟต์ : AE03213111220

 • 452231Pawalee Indoor 3 1100x1500 AE03217049420น๊อต3

Cibes V80 Aurora

จำนวนชั้น : 3 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1500 mm ( L4 )

สีปล่องลิฟต์ : AE03217049420

ลิฟต์บ้าน ลิฟต์ขนาดเล็ก พิษณุโลก

 • 17 Teeratada cibes lift home elevator 1000x1500 RAL9016 วา2
 • 17 Teeratada cibes lift home elevator 1000x1500 RAL9016 วา4
 • 17 Teeratada cibes lift home elevator 1000x1500 RAL9016 วา8
 • 17 Teeratada cibes lift home elevator 1000x1500 RAL9016 วา10
 • 17 Teeratada cibes lift home elevator 1000x1500 RAL9016 วา12

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 5 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายนอกอาคาร

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1000 x 1500 mm ( L3 )

สีปล่องลิฟต์ : RAL9016

ลิฟต์บ้าน ลิฟต์ขนาดเล็ก ลพบุรี

 • Thong chai Golf Academy

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 3 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายนอกอาคาร

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1600 mm ( XL )

สีปล่องลิฟต์ : AE03411122920

ลิฟต์บ้าน ลิฟต์ขนาดเล็ก นครสวรรค์

 • Charoenpanpanit2
 • Charoenpanpanit1
 • Charoenpanpanit3

Cibes Classic

จำนวนชั้น : 2 ชั้น

ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ภายนอก

พื้นที่ใช้สอยในลิฟต์ : 1100 x 1500 mm ( L4 )

สีปล่องลิฟต์ : RAL9016