3 เหตุผลที่สถาปนิกเลือกใช้ลิฟท์ระบบสกรู

อารยสถาปัตย์ หรือ Universal Design (UD) คือการออกแบบอาคาร ผลิตภัณฑ์ หรือสภาพแวดล้อมที่คำนึงทุกคนในสังคมให้สามารถใช้งานหรือเข้าถึงทุกพื้นที่ได้อย่างเท่าเทียม ดังนั้น Universal Design ผู้สูงอายุจึงเป็นการออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบบ้าน Universal Design ออกแบบห้องน้ำผู้สูงอายุ ลิฟท์ผู้สูงอายุ เป็นต้น

Universal Design หรือที่เรียกว่า Inclusive Design ได้กลายเป็นการออกแบบแนวหน้าในอุตสาหกรรมรับสร้างบ้าน เช่นเดียวกับบ้าน Next-Gen การออกแบบที่เป็นสากลผสมผสานสิ่งที่จำเป็นสำหรับปัจจุบันและอนาคต การออกแบบเหล่านี้ให้ทางเลือกในการคงความเป็นอิสระและอยู่ในบ้านของคุณเอง โถงทางเดินและประตูที่กว้างขึ้นเพื่อให้รถเข็นเข้าได้ เคาน์เตอร์/โต๊ะเครื่องแป้งด้านล่างที่ไม่มีที่ดึงหรือชั้นวางต่ำเกินไป (รถเข็นวีลแชร์สามารถดึงเข้ามาใกล้ ๆ ได้ง่าย) และห้องอาบน้ำและประตูไร้ขอบ การเปลี่ยนจากบ้านไปยังนอกชาน/ดาดฟ้าเป็นไปอย่างราบรื่น และการรวมปล่องลิฟท์ที่มีกรอบซึ่งเพิ่มเป็นสองเท่าของตู้เสื้อผ้า (หาก/จนกว่าจะมีความจำเป็นในการใช้ลิฟท์) ก็เป็นข้อพิจารณาเช่นกัน

ลิฟท์บ้าน ซีเบสแอร์ สีขาว

ลิฟท์บ้านที่พัฒนามาเพื่อผู้สูงอายุ รุ่นซีเบส แอร์

แม้จะใช้แทนเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกไม่ได้ แต่ Universal Design เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีข้อจำกัดด้านการทำงานและสังคมโดยรวม สนับสนุนผู้คนในการพึ่งพาตนเองและมีส่วนร่วมทางสังคมมากขึ้น หลายบ้านอาจมีปัญหาโดยเฉพาะบ้านที่มีผู้สูงอายุ เช่น “บันไดเริ่มจะเดินยากขึ้นเรื่อย ๆ” “กิจวัตรประจำวันมีความท้าทายมากขึ้น” เหล่านี้เป็นปัญหาทั่วไปสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดย Cibes Lift บริษัทลิฟท์บ้านที่มาเปิดตรงในไทย จะมาเสนอหลักการออกแแบสำหรับทุกคนในบทความด้านล่างนี้

บ้านสำหรับยูนิเวอร์แซลดีไซน์

บ้านสำหรับ Universal Design (UD)

7 ข้อ หลักการของการออกแบบ Universal Design (UD) เพื่อผู้สูงอายุ

1.การใช้งานอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Use)

การออกแบบที่มีประโยชน์และเป็นที่ต้องการของตลาดสำหรับที่เหมาะสำหรับทุกคน ตัวอย่างเช่น พื้นที่เคาน์เตอร์หรือพื้นผิวโต๊ะที่สามารถปรับความสูงขึ้นหรือลงได้เพื่อรองรับผู้ใช้ที่มีความสูงต่างกัน หรือบันไดทางเข้าแบบลาดสำหรับผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น หรือการติดลิฟท์บ้านเพื่อทุกคนเข้าถึงทุกชั้นในบ้านได้อย่างปลอดภัย

2.ความยืดหยุ่นในการใช้งาน (Flexibility in Use)

การออกแบบที่มีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับความต้องการของแต่ละคน หรือความสามารถในการใช้งานของแต่ละคน ตัวอย่างเช่น วิดีโอคำบรรยายจะทำให้ผู้คนสามารถเลือกฟังหรืออ่านเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาได้ สิ่งนี้ไม่เพียงให้การเข้าถึงผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเท่านั้น แต่ยังรองรับผู้สูงอายุที่ไม่ต้องการใช้เสียงหรือผู้ที่เข้าใจได้ดีกว่าผ่านการอ่าน

3.ใช้งานง่าย (Simple and Intuitive Use)

การออกแบบที่เข้าใจง่าย เห็นแล้วรู้เลยว่าต้องใช้อย่างไร โดยผู้สูงอายุใช้ไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะทางภาษา ความรู้ ประสบการณ์ หรือระดับสมาธิสูง ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ที่มีการจัดระเบียบอย่างดีและมีหัวข้อที่ชัดเจนจะช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

4.การสื่อความหมายเป็นที่เข้าใจ (Perceptible Information)

การออกแบบการสื่อสารข้อมูลที่จำเป็นอย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้ โดยไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมหรือความสามารถทางประสาทสัมผัสของผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น วิดีโอมีเสียงพากย์สำหรับผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางสายตา หรืออักษรเบรลล์

5.การออกแบบที่เผื่อการใช้งานที่ผิดพลาดได้ (Tolerance for Error)

การออกแบบช่วยที่ลดอันตรายของผลที่ตามมาจากอุบัติเหตุ หรือการกระทำที่ไม่ตั้งใจให้เหลือน้อยที่สุด ตัวอย่างเช่น การออกแบบห้องผู้สูงอายุโดยใช้พื้นผิวกันลื่น หรือการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการเปิดปิดอัตโนมัติหากไม่ได้มีการใช้งาน เช่น เตาไฟฟ้า เตาอบ หรือเครื่องทำกาแฟ เป็นต้น

6.ไม่ต้องใช้แรงมาก (Low Physical Effort)

ออกแบบให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกสบาย ต้องใช้แรงน้อยที่สุด ตัวอย่างเช่น การติดตั้งประตูอัตโนมัติในอาคารสาธารณะหรือที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุช่วยลดการใช้แรงที่ต้องใช้ในการดันหรือดึงประตูหนัก หรือก๊อกน้ำระบบเซ็นเซอร์ที่ไม่จำเป็นต้องออกแรงหมุน

7.ขนาดและพื้นที่เหมาะสมกับการใช้งาน (Size and Space for Approach and Use)

ขนาดและพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเข้าใกล้ การเข้าถึง โดยไม่คำนึงถึงลักษณะทางกายภาพ เช่น การออกแบบประตูโดยให้มีความกว้างอย่างน้อย 32 นิ้ว (81 เซนติเมตร) สามารถทำให้ผู้สูงอายุที่ใช้วอล์คเกอร์ หรือวีลแชร์ สามารถผ่านเข้าประตูได้อย่างสะดวก

ลูกค้านั่งรถเข็นวีลแชร์

ลูกค้าที่นั่งรถเข็นวีลแชร์ 

เป้าหมายของ Universal Design คือการเพิ่มความสามารถในการใช้งานโดยบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะที่หลากหลาย ไม่ว่าจะด้วยอายุ เพศ ส่วนสูง รูปร่าง หรือแม้แต่ความบกพร่องของร่างกาย ซึ่ง Universal Design คือหลักการที่ออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้งานและเข้าถึงได้อย่างราบรื่น

โดย Cibes Lift Thailand เข้าใจถึงการออกแบบเพื่อผู้คนทุกรูปแบบ เพื่อการใช้ลิฟท์ของทุกคนในครอบครัว โดยคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก ลิฟท์บ้านของทางเรามีความพิเศษโดยปกติรถเข็นธรรมดาส่วนใหญ่มีความกว้าง 700-800 มม. และยาว 1,100-1,200 มม. โดยทางเรามีลิฟท์ยกรถวีลแชร์ไว้สำหรับผู้สูงอายุเช่นกัน โดยหากคุณต้องการลิฟท์สำหรับบ้าน 2-6 ชั้น ลิฟท์แบบแพลตฟอร์มหรือลิฟท์เคบินเป็นทางเลือกที่ดี ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของคุณด้วย

ซีเบสแอร์สีส้ม

ซีเบส แอร์ ลิฟท์บ้านสำหรับผู้สูงอายุ

ถ้าคุณสนใจติดตั้งลิฟท์ผู้สูงอายุ (Lift for Elderly) หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเรามาได้ที่

พูดคุยกับ Cibes Lift ประเทศไทยวันนี้เกี่ยวกับการเข้าถึงในบ้านหรืออาคารของคุณ โทร 02 114 6499 ดูตัวเลือกลิฟท์ขนาดเล็กเพิ่มเติมได้ที่ ลิฟท์บ้าน หรือถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการติดตั้งลิฟท์บ้านสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความ ลิฟท์บ้าน ราคา เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.cibeslift.co.th
ที่อยู่โชว์รูม Cibes Lift Thailand

บริษัท ซีเบส ลิฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารเขจรนันทน์ 2113, 1 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลิฟท์บ้านระบบสกรูของเรา สามารถติดต่อเราได้ที่ https://www.cibeslift.co.th/homelift-main-form เพื่อรับการติดต่อกลับพร้อมนำเสนอราคา