Thailand Friendly Design Expo 2019 วันที่ 28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2562 Hall 6 IMPACT เมืองทองธานี

เชิญพบกับลิฟต์บ้าน ลิฟต์เพื่อผู้ใช้รถเข็นวีลแขร์ ของซีเบสลิฟท์ ที่บูธ B3/5 พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษ “นาทีทอง” ภายในงาน เท่านั้น!!!

งานในปีนี้มุ่งเน้นนำเสนอแนวคิดหลัก เรื่อง “Home Care & Rehabilitation : การดูแลและฟื้นฟูสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ และคนที่ใช้รถเข็น” เชื่อมโยงสู่ “Tourism for All : การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” เพื่อตอกย้ำเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ
(1) รองรับสังคมผู้สูงวัย (Aging society)
(2) ส่งเสริมสิทธิผู้พิการ (Promote the rights of people with disabilities)
(3) ร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Thailand Tourism for All)

ภายในงานจัดแสดงผลงานความก้าวหน้าทางด้านนโยบาย Friendly Design และ Tourism for All ของรัฐบาลไทย การออกแบบบ้าน ที่อยู่อาศัย ที่สะดวก ทันสมัย ปลอดภัย สำหรับผู้สูงวัย และผู้ที่มีความต้องการพิเศษ เปิดตัวเทคโนโลยี นวัตกรรมล้ำยุค เกี่ยวกับการดูแล และฟื้นฟูสุขภาพ สำหรับผู้สูงวัย ผู้ป่วยพักฟื้น และผู้พิการ จำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design จากทั่วทุกมุมโลก เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ เยอรมนี นอร์เวย์ สวีเดน ญี่ปุ่น ไทย จีน ไต้หวัน ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.allthaievent.com/event/21534/

 

Cibes Lift Thailand Ltd | +662 166 3154 | thailand@cibeslift.com | Copyright © 2017 | Made in Sweden