สามารถติดตั้งได้ในช่องกลางบันได

ดาวน์โหลด หรือ ดูโบรชัวร์ของซีเบส ลิฟท์

โบรชัวร์สินค้า

สนใจลิฟต์รุ่นไหน? เลือกดูได้เลย!

Cibes Lift Thailand Ltd | +662 166 3154 | thailand@cibeslift.com | Copyright © 2017 | Made in Sweden