สามารถติดตั้งได้ในช่องกลางบันได

ดาวน์โหลด หรือ ดูโบรชัวร์ของซีเบสลิฟท์

โบรชัวร์สินค้า

สนใจลิฟต์รุ่นไหน? เลือกดูได้เลย!

ลิฟต์แบบแพลตฟอร์ม

ลิฟต์แบบห้องโดยสาร

ลิฟต์สำหรับผู้พิการ

Cibes Lift Thailand Ltd | +662 166 3154 | thailand@cibeslift.com | Copyright © 2017 | Made in Sweden