สามารถติดตั้งได้ในช่องกลางบันได

ดาวน์โหลด หรือ ดู
โบรชัวร์ของซีเบสลิฟท์

Product sheets

โบรชัวร์สินค้า

สนใจลิฟท์รุ่นไหน? เลือกดูได้เลย!

ลิฟท์แบบแพลตฟอร์ม

ลิฟท์แบบห้องโดยสาร

ลิฟท์สำหรับผู้พิการ

Cibes Lift Thailand Ltd | +662 166 3154 | thailand@cibeslift.com | Copyright © 2017 | Made in Sweden