ความปลอดภัยของลิฟต์บ้านของซีเบส

เนื่องจากปัจจุบันเริ่มมีคนหันมาให้ความสนใจที่จะติดตั้งลิฟต์ในบ้านพักอาศัยกันมากขึ้น เพราะนอกจากจะช่วยให้การเดินทางหรือขนย้ายสิ่งของระหว่างชั้นเป็นไปอย่างสะดวกแล้วยังช่วยลดปัญหาทางด้านกายภาพของสมาชิกที่สูงอายุภายในบ้าน แต่การเลือกลิฟท์ที่จะมาติดตั้งภายในบ้านนั้นจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้ลิฟท์เป็นหลัก ดังนั้นจึงต้องเลือกลิฟท์ที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ
ซีเบสลิฟท์ได้ทำการวิจัยและทดลองมาอย่างยาวนาน, มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพควบคู่ไปกับการรักษามาตราฐานด้านความปลอดภัยในทุกขั้นตอนของการออกแบบ
ซีเบสลิฟท์จะมั่นใจได้อย่างไรว่าสมาชิกในครอบครัวจะสามารถใช้ลิฟท์ของซีเบสได้อย่างปลอดภัย?

safety-of-cibes-home-lift

คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของซีเบสลิฟท์:

1. อุปกรณ์สำหรับหยุดลิฟท์แบบฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพและมีเอกลักษณ์ (อยู่บริเวณแผงควบคุมและขอบแพลตฟอร์ม)

2. อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟเกิน

3. ปุ่มหยุดฉุกเฉิน

4. วงจรควบคุมระบบความปลอดภัย

5. ขอบรอบๆพื้นแพลตฟอร์มทั้ง 3 ด้าน สามารถหยุดลิฟท์ได้ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน

6. พื้นผิวด้านในของปล่องลิฟท์เรียบ – จะต้องไม่มีชิ้นส่วนใดๆด้านในของปล่องลิฟท์ยื่นนูนออกมาเกิน 5 มิลลิเมตร ตามมาตราฐานการผลิตลิฟท์ของยุโรป

7. แหวนสำหรับชุดขับเคลื่อน

8. แหวนสำหรับความปลอดภัย

9. อุปกรณ์หล่อลื่นสกรูเมื่อมีการใช้งาน

10. ความแข็งแรงของสกรูเพื่อการขับเคลื่อนที่ปลอดภัย

โครงสร้างที่เรียบง่ายของซีเบสลิฟท์เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงและความปลอดภัย ยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุตลอดระยะเวลา 40 ปีนับตั้งแต่มีการใช้ลิฟท์ซีเบสที่ขับเคลื่อนด้วยระบบสกรูเป็นครั้งแรกในยุโรป

Cibes Lift Thailand Ltd | 021146499 | support_th@cibeslift.com | Copyright © 2020 | Made in Sweden