Cibes Lift makes your life easier

การติดตั้งลิฟท์ขนาดเล็กสำหรับการใช้งานส่วนตัว

เมื่อคุณคิดจะติดตั้งลิฟท์ในบ้าน, แต่มีหลายปัจจัยที่เป็นปัญหา เช่น

  • 1. หากบ้านของคุณมีชั้นใต้ดิน ซึ่งเป็นปัญหาเรื่องพื้นที่ในการทำบ่อลิฟท์ ทำให้ไม่สามารถติดลิฟท์ได้
  • 2. การขุดบ่อลิฟท์อาจเป็นต้นเหตุของปัญหาน้ำรั่วซึม ถึงแม้ว่าจะมีการ……
  • 3. ไม่มีที่พอสำหรับการทำห้องเครื่อง

ด้วยปัจจัยที่ยุ่งยากทั้งหลายเหล่านี้อาจทำให้คุณต้องล้มเลิกความคิดที่จะติดลิฟท์สักตัวในบ้าน แต่ซีเบสลิฟท์จะช่วยให้คุณไม่ต้องกังวลกับปัญหาต่างๆเหล่านี้ เพราะด้วยมาตราฐานการออกแบบและผลิตจากสวีเดน ทำให้ซีเบสลิฟท์เป็นลิฟท์บ้านที่ติดตั้งได้สะดวก ไม่ต้องมีบ่อลิฟท์ ไม่ต้องมีห้องเครื่อง

how-to-install-a-small-lift-for-private-use

ภาพตัวอย่างในการเตรียมพื้นที่สำหรับติดตั้งลิฟท์ของซีเบส ซึ่งค่อนข้างง่าย ไม่ยุ่งยากเรื่องงานโครงสร้าง

จากภาพจะเห็นได้ว่าลิฟท์ของซีเบสไม่ต้องการบ่อลิฟท์ จึงสามารถติดตั้งได้ในชั้นสูงของอาคารหรือบริเวณช่องกลางบันได

สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงในการติดตั้งลิฟท์ของซีเบสคือพื้นที่บริเวณที่จะติดตั้งลิฟท์มีขนาดตามขนาดที่ทางซีเบสกำหนดไว้หรือไม่ โดยลิฟท์รุ่น A4000 และ A5000 มีขนาดให้เลือกได้ค่อนข้างหลากหลาย

เลือกขนาดและรุ่นของลิฟท์ให้เหมาะกับพื้นที่ในบ้านและการใช้งาน พื้นที่ที่น้อยที่สุดที่สามารถติดตั้งลิฟท์ของเราได้จะเป็นลิฟท์รุ่น A4000 ที่ใช้พื้นที่เพียง 993 x 1200 มม. สามารถดูขนาดอื่นๆของลิฟท์ได้ในรายละเอียดของสินค้า

ขนาดพื้นที่ภายในช่องบันไดรูปสี่เหลี่ยมสำหรับติดตั้งลิฟท์ (มม.):

size-of-the-interior-space-of-a-square-shaped-stairs-for-a-lift

ขนาดพื้นที่ภายในช่องบันไดแบบเกลียวสำหรับติดตั้งลิฟท์ (มม.):

size-of-the-interior-space-of-a-spiral-staircase-for-a-lift

3D ของการติดตั้งลิฟท์ที่เลือกประตูแบบเต็มความสูงในช่องกลางบันได:

3d-chart-of-full-height-door-lift-in-the-interior-of-a-staircase

3D ของการติดตั้งลิฟท์ที่เลือกประตูแบบครึ่งบานในกรณีที่ชั้นบนมีข้อจำกัดด้านความสูง:

chart-of-half-height-door-lift-for-a-head-room-of-low-ceiling-height-at-top-landing

เมื่อเตรียมช่องตามขนาดของลิฟท์ที่ต้องการและทำบ่อลิฟท์ลงไปเพียง 5 เซ็นติเมตร ก็เพียงพอสำหรับการเตรียมพื้นที่สำหรับติดตั้งลิฟท์ของซีเบส

no-pit

ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการติดตั้งลิฟท์คือเมื่อตกแต่งบ้านไปประมาณ 90% หรือก่อนที่จะนำเฟอร์นิเจอร์เข้าในบ้านประมาณ 7 วัน (ขึ้นอยู่กับความยาก-ง่ายและความสูงของแต่ละอาคาร)

เมื่อคุณเลือกซีเบสลิฟท์ให้บ้านของคุณแล้ว, คุณจะไม่ต้องกังวลปัญหาแบบเดิมๆ เพราะลิฟท์ของซีเบสไม่ต้องยุ่งยากเรื่องงานโครงสร้าง, ไม่ต้องทำบ่อลิฟท์ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดปัญหาน้ำรั่วซึมจากการขุดบ่อหรือกรณีที่อาคารนั้นมีห้องใต้ดินอยู่แล้ว ซีเบสลิฟท์จะทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น

Cibes Lift Thailand Ltd | +662 166 3154 | thailand@cibeslift.com | Copyright © 2017 | Made in Sweden