Cibes Space saving Home Lift

ลิฟต์บ้านของซีเบสประหยัดพื้นที่

ด้วยรูปแบบของธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ที่อยู่อาศัยในแนวราบจะมีราคาสูงขึ้น คนจึงนิยมปลูกสร้างบ้านพักอาศัยที่มีจำนวนชั้นมากขึ้น เพิ่มขึ้นในแนวดิ่งหรืออาจเพิ่มเติมพื้นที่ใช้สอยลงสู่ชั้นใต้ดิน เช่น ทำชั้นใต้ดินเป็นที่จอดรถ

สำหรับบ้านที่เพิ่มพื้นที่ใช้สอยลงในชั้นใต้ดิน, การขุดบ่อลิฟต์เพื่อติดลิฟต์แบบเดิมๆ อาจจะกระทบกับงานฐานรากหรือโครงสร้างหลักของบ้านที่มีอยู่เดิม

บ้านเหล่านี้จะถูกสร้างให้สูงขึ้นและมีชั้นใต้ดิน แต่พื้นที่ในแต่ละชั้นจะมีอยู่อย่างจำกัด การขึ้น-ลงบันไดจึงอาจกลายเป็นภาระสำหรับสมาชิกในครอบครัวและการติดตั้งลิฟต์แบบเดิมๆ ทำให้ต้องเสียพื้นที่ไปไม่น้อยในการสร้างปล่องลิฟต์ และขุดบ่อลิฟต์

ซีเบสลิฟท์จึงได้พัฒนาลิฟต์ที่สามารถปรับแต่งได้สะดวกที่สุดในโลก ช่วยลดต้นทุนและลดปัญหาในการทำบ่อลิฟต์และการก่อสร้างปล่องลิฟต์แบบแยกต่างหาก ไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนงานฐานรากที่มีอยู่เดิม คุณสามารถติดตั้งลิฟต์ของซีเบสได้โดยตรงบนพื้นอาคารของคุณ จุดยึดตลอดแนวของปล่องลิฟต์อาจเสริมโครงสร้างเพียงเล็กน้อยก็สามารถติดตั้งได้!

Cibes Lift Thailand Ltd | 021146499 | support_th@cibeslift.com | Copyright © 2020 | Made in Sweden