Cibes Panoramic Home Lift

Cibes Panoramic Home Lift

ปัจจุบันลักษณะของที่อยู่อาศัยทั้งจะเน้นสร้างในแนวตั้ง คือสร้างสูงขึ้นไปชั้นบน ทำให้พื้นที่ใช้สอยในแต่ละชั้นมีอยู่อย่างจำกัด บางอาคารเริ่มทำที่จอดรถหรือเพิ่มพื้นที่ใช้สอยไว้ที่ชั้นใต้ดิน แม้ว่าในเขตนั้นจะมีแนวโน้มก็ตาม

สถานที่ที่เหมาะสำหรับติดลิฟท์เพื่อประหยัดพื้นที่ทีสุดคือบริเวณช่องกลางบันได และสามารถเพิ่มความสวยงามให้แก่ลิฟท์ด้วยปล่องกระจก 4 ด้าน ซึ่งนอกจากจะช่วยเรื่องพื้นที่แล้วมุมมองแบบพาโนรามา 360 องศายิ่งทำให้ลิฟท์เข้ากับบ้านได้อย่างสมบูรณ์แบบ

การติดตั้งลิฟท์แบบเดิมๆหรือลิฟท์แบบไฮดรอลิก, โครงสร้างของลิฟท์จะเป็นแบบเหล็กและปล่องลิฟท์ ซึ่งหากลองคำนวณดูแล้วพื้นที่ใช้สอยได้จริงมีเพียงแค่ 30-40% ของพื้นที่ที่เสียไปทั้งหมด
แต่สำหรับลิฟท์ของซีเบส, คุณจะได้พื้นที่ใช้สอยถึง 70% ของพื้นที่ที่ติดตั้งลิฟท์ทั้งหมด โดยเรามีลิฟท์ขนาดเล็กที่ใช้พื้นที่ในการติดตั้งทั้งหมดเพียง 1 ตารางเมตร ซึ่งบ้านที่จำกัดในเรื่องพื้นที่สามารถติดตั้งได้ในช่องกลางบันไดแล้วเลือกตกแต่งให้ดูโปร่งสบายด้วยปล่องกระจกทั้ง 4 ด้าน

Cibes Lift Thailand Ltd | +662 166 3154 | thailand@cibeslift.com | Copyright © 2017 | Made in Sweden